Valgkomiteen

Valgkomiteen har ansvar for å arrangere Juristforeningens Generalforsamling hvert semester, samt å rekruttere kandidater til vervene i foreningen. Valgkomiteen består av erfarne JF-ere som har greie på hva det innebærer å være tillitsvalgt. Det er bare å kontakte Valgkomiteen om du skulle ha spørsmål i forbindelse med valg eller andre ting knyttet til det å være tillitsvalgt eller medarbeider.

Du kan lese mer om Generalforsamlingen og å stille til valg her.


Valgkomiteen høst 2023

Leder: Johan Holmesland

Nestleder: Emilie Landre Rytterager

Medlem: Anna Skovli


Kontaktinformasjon

E-post: valgkomite@juristforeningen.no

Juristforeningen
v/Valgkomiteen
Karl Johansgt. 47
0162 Oslo

Medarbeider? valgkomite@juristforeningen.no