Mønsterbesvarelser

I hvert eneste nummer av Stud.Jur. publiseres det en mønsterbesvarelse; en eksamensbesvarelse som har fått høyeste karakter. Stud.Jur. tilbyr sine tidligere trykte mønsterbesvarelser samlet i egne publikasjoner. Mønsterbesvarelsene står høyt i kurs i studentmassen, og ved å lese mønsterbesvarelser får du innsikt i hva som kreves for å oppnå best mulige resultater.

 

Mønsterbesvarelsene kommer i to utgaver:

En bok for privatrettslige emner (1. og 3. studieår)

En bok for offentligrettslige emner (2. og 4. studieår)

Hver bok inneholder over 200 sider med mønsterbesvarelser, eksamensoppgaver og tips om oppgaveskriving av Morten Walløe Tvedt.