For annonsører

Det er egne forretningsførere for Stud.Jur., som besørger den daglige driften av tidsskriftet gjennom kontakt med annonsører og produksjonen av mønsterbesvarelser.

Dersom du ikke er student ved fakultetet, men ønsker å motta Stud.Jur. i posten, kan du tegne et abonnement ved å sende en e-post til: forretningsforer@juristforeningen.no


Forretningsførere for Stud.Jur. 2022

Odd Syse (annonsesalg)

Nicolai Ringstrøm


Kontaktinformasjon for annonsører:

E-post: forretningsforer@juristforeningen.no

Telefon: 901 98 265 (Odd Syse)

Telefon: 944 81 221 (Nicolai Ringstrøm)