Interne styrer

Juristforeningen har en rekke tillitsvalgte som står for den interne driften i foreningen.


Bustyret

Bustyret har det overordnede ansvaret for kontordriften i foreningen, herunder renhold, JF-effekter og booking av Juristforeningens lokaler. Videre arrangerer Bustyret uformelle sosiale aktiviteter i Juristforeningens lokaler.

Bustyret våren 2023

Husmor (leder): Thea Bakke-Veiby

Kontoransvarlig: Sofia Willassen

Sosialansvarlig: Ayeh Al Ani

Kontaktinformasjon

E-post: husmor@juristforeningen.no


Teknisk gruppe

Teknisk Gruppe forvalter det tekniske lydutstyret foreningen besitter og bistår internt i foreningen ved bruk av utstyret. Juristforeningen gjennom Teknisk Gruppe leier også ut utstyr.  For utleie, kontakt oss på mail.

Teknisk Gruppe 2023

Teknisk sjef: Henrik Miland Vold

Medlem: Magdalena Zak

Medlem: Johann Andreas Bull-Berg

Kontaktinformasjon

E-post:  teknisk@juristforeningen.no


IKT

IT-sjefen er ansvarlig for drift, vedlikehold og supplering av Juristforeningens IT-utstyr og for drift, oppdatering, vedlikehold og utvikling av Juristforeningens IKT-systemer.

IT vår 2023

Teknisk sjef: Ingeborg Johanne Killingstad

Kontaktinformasjon

E-post: ikt@juristforeningen.no


Markedsføringsansvarlig

Markedsføringsansvarlig er ansvarlig for drift og oppdatering av Juristforeningens sosiale medier.

Markedsføringsansvarlig: Ingrid Ramstad

Kontaktinformasjon

E-post: web@juristforeningen.no

Telefon: 480 39 493


Revisorkorpset

Revisorene kontrollerer regnskapsførselen for alle Juristforeningens organer som generalforsamlingen skal godkjenne regnskapet til.

Revisorer høst 2022

Revisor: Kristin Eielsen Braadland

Revisor: Nora Rennemo

Revisor: Ylva Høsøien

Revisor: Nicolai Ringstrøm

Kontaktinformasjon

E-post: revisor@juristforeningen.no

error: Dette innholdet er beskyttet/Content is protected!