Interne styrer

Juristforeningen har en rekke tillitsvalgte som står for den interne driften i foreningen.


Bustyret

Bustyret har det overordnede ansvaret for kontordriften i foreningen, herunder renhold, JF-effekter og booking av Juristforeningens lokaler. Videre arrangerer Bustyret uformelle sosiale aktiviteter i Juristforeningens lokaler.

Bustyret våren 2024

Husmor (leder): Elisabeth Thelle

Kontoransvarlig: Victoria Skram Olivares

Sosialansvarlig: Ayeh Al Ani

Kontaktinformasjon

E-post: husmor@juristforeningen.no


Teknisk gruppe

Teknisk Gruppe forvalter det tekniske lydutstyret foreningen besitter og bistår internt i foreningen ved bruk av utstyret. Juristforeningen gjennom Teknisk Gruppe leier også ut utstyr.  For utleie, kontakt oss på mail.

Teknisk Gruppe 2024

Teknisk sjef: Johan Aatlo Holmesland

Medlem: Hans Audun Pettersen Vollan

Medlem: Ingrid Andrea Eggan

Kontaktinformasjon

E-post:  teknisk@juristforeningen.no


IKT

IT-sjefen er ansvarlig for drift, vedlikehold og supplering av Juristforeningens IT-utstyr og for drift, oppdatering, vedlikehold og utvikling av Juristforeningens IKT-systemer.

IT vår 2024

Teknisk sjef: Adriana Pooja Joseph

Kontaktinformasjon

E-post: ikt@juristforeningen.no


Markedsføringsansvarlig

Markedsføringsansvarlig er ansvarlig for drift og oppdatering av Juristforeningens sosiale medier.

Markedsføringsansvarlig: Mathilde Hall Nysted

Kontaktinformasjon

E-post: pr@juristforeningen.no

Telefon: 952 22 716


Revisorkorpset

Revisorene kontrollerer regnskapsførselen for alle Juristforeningens organer som generalforsamlingen skal godkjenne regnskapet til.

Revisorer vår 2024

Revisor: Vilde Bergan Johansen

Revisor: Teodor Dalseng Hagen

Revisor: Tormod Moen

Revisor: Albin Holtermann

Kontaktinformasjon

E-post: revisor@juristforeningen.no