HumAk

HumAk er jusstudentenes humanitæraksjon og arrangeres av Juristforeningens HumAk-styre. HumAk arrangeres annethvert år, og samler hver gang inn penger til et veldedig formål valgt av jusstudentene selv. For å samle inn penger arrangeres det blant annet bokmarked, advokatstafett og bøssedag. Det hele avsluttes med en HumAk-festival med artister og annen underholdning, i tillegg til faglige tilskudd i form av fiktiv rettssak, ølmøter og manuduksjoner. Alle pengene som blir samlet inn på aksjonen og overskuddet fra festivalen går uavkortet til formålet. Tidligere har pengene blitt gitt til blant annet Plan Norge, Flyktninghjelpen og Røde Kors.

HumAk 2018

I 2018 ble de innsamlede pengene sendt til Plan International Norge og prosjektet Rettshjelp – en menneskerettighet. Formålet med prosjektet er å styrke barns tilgang til rettshjelp i Zambia. Prosjektet skal bidra til å bedre tilgangen til juridisk bistand og bedre kvaliteten på rettshjelpen. Dette skal blant annet realiseres gjennom opprettelsen av rettighetsklubber for barn, 12 lokale kontorer for fri rettshjelp og rådgivning, samt etterutdanning av advokatsekretærer.

HumAk 2020

HumAk arrangeres neste gang på høsten 2020. HumAks nye hovedsamarbeidspartner er Advokatfirmaet Wiersholm. De innsamlede pengene fra aksjonen Høsten 2020 skal gå til Redd Barna og deres prosjekt «Rullende Rettssaler for barn» i Malawi.

«Rullende rettssaler for barn» vil gjøre både rettshjelp og domstoler tilgjengelig for barn i Neno-distriktet i Malawi. Prosjektet går ut på at mobile juridiske hjelpeenheter reiser rundt i Malawi for å hjelpe barn. Bussene med rettslokaler vil både yte rettshjelp og domstolsbehandling. Den kjørende bussen vil gi de lokale mulighet til å håndheve sine rettigheter trygt og effektivt. Prosjektet vil videre beskytte barna mot barneekteskap og seksuelle overgrep.

Pengene HumAk samler inn og sender til prosjektet vil bidra til å etablere flere mobile juridiske hjelpeenheter. På denne måten vil flere barn i Malawi kunne realisere sine rettigheter. Prosjektet fokuserer også på å skape økt oppmerksomhet blant de lokale i Malawi for mulighetene bussene gir dem.

HumAk 2022

Sjekk også ut www.humak.no, vår Facebookside (https://www.facebook.com/humak2020/) og følg oss på Instagram (humak2020) for mer informasjon. 


HumAk-styret 2021/22

HumAk-sjef: Emma Skredderberget

Økonomiansvarlig: Synne M. Rådalen Svarstad

Administrasjonssjef: Marie Dahl

Arrangementsjef: Tahir Rexhaj

PR-sjef: Maria M. Kræmer

Fagsjef: Isak Nielsen

Bookingsjef: Oliver Doxrud-Holmqvist

Aksjonssjef: Ingeborg J. Killingstad


Kontaktinformasjon

E-post: humak@juristforeningen.no / leder@humak.no

Juristforeningen
v/HumAk
Karl Johansgt. 47
0162 Oslo


Følg HumAk