HumAk

HumAk er jusstudentenes humanitæraksjon og arrangeres av Juristforeningens HumAk-styre. HumAk ble første gang arrangert i 1989 og arrangeres annethvert år. I denne toårsperioden samles det inn penger til et veldedig formål valgt av jusstudentene selv. For å samle inn penger arrangeres det blant annet bokmarked, advokatstafett og bøssedag. Det hele avsluttes med en HumAk-festival med artister og annen underholdning, i tillegg til faglige tilskudd i form av fiktiv rettssak, ølmøter og manuduksjoner. Alle pengene som blir samlet inn på aksjonen og overskuddet fra festivalen går uavkortet til formålet.

HumAk 2024

I 2024 vil pengene bidra til å sikre menneskerettigheter i gruvesamfunn i Zimbabwe. I samarbeid med Kirkens Nødhjelp og og den lokale partneren Zimbabwe Enviromental Law Association (ZELA) skal HumAk bidra til å forbedre livene til mennesker som rammes av de negative konsekvensene av gruvedrift. Slike negative konsekvenser kan være forurenset drikkevann, tvangsflytting og vold. I utgangspunktet er menneskene og lokalsamfunnene i Zimbabwe beskyttet gjennom nasjonal lov. Men i møte med rike private gruveselskaper er det ikke alltid så lett å gjøre sine rettigheter gjeldene. De unge juristene i ZELA har flere ganger stått opp mot uretten, og vunnet frem mot gruveselskapene i rettssystemet. Målet vårt er å samle inn penger så vi kan finansiere hjelp til over 1000 personer.

Følg reisen på «humak2024» på Instagram!

HumAk 2022

I 2022 ble det samlet inn over 1 million kroner til Hope for Justice sitt prosjekt «Rettssikkerhet for barn i Uganda». Prosjektet realiserte tiltak for å beskytte barn utsatt for moderne slaveri i Uganda. Gjennom drift av omsorgssentre for jenter og gutter som er utsatt for moderne slaveri, kalt Lighthouse, så får barn tilgang til grunnleggende tjenester i overgangen fra utnyttelsen til de trygt reintegreres i familie- eller samfunnsbasert omsorg. De innsamlede midlene vil gi støtte til barn som anmelder, og gi råd og veiledning til å navigere seg gjennom rettssystemet. Prosjektet vil også ansette egne etterforskere som vil bidra til å øke antall identifiserte ofre, samarbeide og støtte politiet i etterforskning av sakene.

HumAk 2020

De innsamlede pengene fra aksjonen 2020 gikk til Redd Barna og deres prosjekt «Rullende Rettssaler for barn» i Malawi. «Rullende rettssaler for barn» gjør både rettshjelp og domstoler tilgjengelig for barn i Neno-distriktet i Malawi. Prosjektet går ut på at mobile juridiske hjelpeenheter reiser rundt i Malawi for å hjelpe barn. Bussene med rettslokaler yter både rettshjelp og domstolsbehandling. Den kjørende bussen gir de lokale mulighet til å håndheve sine rettigheter trygt og effektivt. Prosjektet vil videre beskytte barna mot barneekteskap og seksuelle overgrep.

HumAk 2018

I 2018 ble de innsamlede pengene sendt til Plan International Norge og prosjektet Rettshjelp – en menneskerettighet. Formålet med prosjektet var å styrke barns tilgang til rettshjelp i Zambia. Prosjektet bidro til å bedre tilgangen til juridisk bistand og bedre kvaliteten på rettshjelpen. Dette ble blant annet realisert gjennom opprettelsen av rettighetsklubber for barn, 12 lokale kontorer for fri rettshjelp og rådgivning, samt etterutdanning av advokatsekretærer.

HumAk-styret 2023-2024

HumAk-sjef: Trym Hagen

Økonomiansvarlig: Stella Eidsvold

Administrasjonssjef: William Rohr-Torp Fluck

Arrangementsjef: Thomas Heiberg

PR-sjef: Ingrid Rikheim Ramstad

Fagsjef: Simen Arnesen

Bookingsjef: Karoline Bjørn Hansen

Aksjonssjef: Astri Runde


Kontaktinformasjon

E-post: humak@juristforeningen.no / leder@humak.no

Juristforeningen
v/HumAk
Karl Johansgt. 47
0162 Oslo


Følg HumAk