Fagstyret

Fagstyret har ansvar for en stor del av Juristforeningens faglige tilbud, og har som mål å tilby lærerike og spennende aktiviteter tilpasset studentene.

Fagstyret arrangerer hvert år Juristforeningens Prosedyrekonkurranse. Konkurransen går ut på at studenter deltar i fiktive rettssaker i henholdsvis tingrett, lagmannsrett og finale for Høyesterettsdommere. Deltakerne blir veiledet av erfarne advokater fra flere av Norges ledende advokatfirmaer. Gjennom konkurransen får studentene en unik mulighet til å benytte jus i praksis!

Ved siden av prosedyrekonkurransen, arrangerer Fagstyret Prisoppgaven. Prisoppgaven er en oppgave som blir delt ut en gang i året, med premiering til de beste besvarelsene. Den har et større omfang enn en vanlig fakultetsoppgave, og det forventes at man følger samme krav til henvisninger og fotnoter som i en juridisk artikkel. Du kan lese mer om Prisoppgaven her. 

Mot slutten av hvert semester arrangerer Fagstyret, i samarbeid Wikborg Rein, eksamensrettede forelesninger hvor fokuset er på de mest sentrale læringskravene fra pensum. Alle forelesningene er gratis og åpne for alle. Dersom du har noen ideér eller ønsker til forelesninger, så send oss gjerne en mail. For nærmere informasjon om forelesningene dette semesteret, følg med på vår facebookside og på forsiden av juristforeningen.no.


Fagstyret høst 2023 – vår 2024

Sjef i Fagstyret: Rikke Bekken Pettersen

Økonomiansvarlig: Rakel Hamre

PR-sjef: Kristine Aarsvoll Bø

Forelesningssjef: Ida Helene Finnanger

Bankettsjef: Hanna Grung


Kontaktinformasjon

E-post: fagstyret@juristforeningen.no

Faks: 22 85 98 02

Juristforeningen
v/Fagstyret
Karl Johansgt. 47
0162 Oslo


Følg Fagstyret