Clubstyret

Clubstyret i Juristforeningen er arrangørene bak studiestartuken ved Det juriske fakultet i Oslo. Studiestartuken består av en rekke arrangementer og festligheter for alle nye studenter den første uken i semesteret. Målet er å bli kjent både med studiet, miljøet og andre studenter.

Clubstyret arrangerer også, i samarbeid med Frokostkjelleren, de største festene i løpet av semesteret. Noen eksempler er føllsamling, hoppeslipp, eksamensfest, påskeavslutning, sommeravslutning samt Juristforeningens interne arrangementer.


Kontordrift og kontortid

Clubstyret har ansvar for den daglige kontordriften i Juristforeningens lokaler. Kontoret vårt befinner seg i «Bua» ved siden av Frokostkjelleren. Her kan man blant annet hente medlemskort.

Clubstyret har kontortid hver tirsdag fra klokken 12.30 – 13.30.


Clubstyret høsten 2023

Clubsjef: Oskar Myrestøl Johansson

Økonomisjef: Caroline Hafnor Torgersen

Arrangementssjef: Anders Mørstad Bråthen

PR- og sponsoransvarlig: Alina Bratland

Sekretær: Gaute Markussen

Medlemsansvarlig: Ingrid Østensen Noss


Kontaktinformasjon

E-post: clubstyret@juristforeningen.no

Tlf: 993 11 913  (Clubsjef)

Juristforeningen
v/ Clubstyret
Karl Johansgt. 47
0162 Oslo


Følg Clubstyret på Instagram og Facebook!