Chorus Mixtus

Chorus Mixtus er studentkoret på Juridisk Fakultet ved Universitetet i Oslo. Du kjenner oss igjen med våre røde strømper, sangerlue og maskoten vår Rex på ryggen.

Choiret ble startet i forbindelse med Justivalen i 1982, jusstudentenes studentfestival, og har vokst seg seg til å bli en tradisjonsrik del av studentlivet ved fakultetet. Vi består i dag av omkring tredve jenter og gutter fra alle deler av jusstudiet.

I tillegg til å øve hver mandag har vi en konsert i semesteret. Våren 2023 holder vi tradisjonen tro konsert, 12. april. Der kan du komme og høre oss synge lystige folketoner, fengende medleyer, sarte ballader, gamle slagere og nye hits.

Hvert semester har vi dessuten opptakstur for nye choirister på Juristforeningens hytte; Hoppeseter, samt at vi deltar på Ukene rundt om i landet, ved de ulike Universiteter og Høyskoler.

Det er en hel del annen aktivitet med interne fester og turer som til sammen gjør at Choiret er en særdeles sammensveiset gjeng. Blant annet har vi hver høst en stor Årsmiddag der vi treffer «pensjonerte» choirister, og feirer oss selv.

Hvordan bli med i Chorus Mixtus?

Vi har et offisielt opptak i starten av hvert semester – våren 2024 skjer dette 22. januar. Følg oss på Facebook for å få med deg når åpen øvelse og opptaket er! Opptaket består av en kort samtale og en uformell, svært lite farlig, musikalsk opptaksprøve. Ingen forkunnskaper eller erfaring er nødvendig!


Booking

Chorus Mixtus tar alle slags oppdrag, og har et variert repertoar med musikk for enhver anledning.

Vi synger mye populærmusikk, men har også innslag fra visefronten, høytidssanger, klassiske stykker og folkemusikk. Én og annen studentervise kan forekomme. Vi er mottagelige for spesielle sangønsker i forbindelse med oppdrag.

I julestria har vi et eget julerepertoar som passer bra på julebord og andre tilstelninger.

Ta kontakt for mer informasjon!

Kontaktinformasjon

E-post: chorusmixtus@juristforeningen.no

Telefon: 476 80 603 (Hilde Skudal, Vise-Præsident)

Nettside: https://www.lovedata.no/

Juristforeningen v/Chorus Mixtus
Karl Johansgt. 47
0162 Oslo


Chorus Mixtus-styret våren 2024

Vise-Præsident (leder): Hilde Skudal

Bobestyrer (økonomi): Henrik Vanvik-Hovstein

Trediemand (musikalsk): Simen Anderson

Skald (PR- og spons): Sebastian Søyland

Skabdranker (sosialt): Jonas Kaas


Følg Chorus Mixtus på Facebook og Instagram: