Arbeidslivsdagene (ALD)

ALD-styret arrangerer Arbeidslivsdagene hvert vårsemester. Under arrangementet får studentene ved Det juridiske fakultet i Oslo mulighet til å orientere seg om relevante arbeidsmuligheter både underveis og etter studieløpet. Arrangementet tilbyr et bredt spekter av både offentlige og private aktører, og er en glimrende anledning til å bli bedre kjent med fremtidige arbeidsgivere.

ALD foregår over to uker i februar, og består av bedriftspresentasjoner, kurs/foredrag og en messedag hvor svært mange advokatfirmaer, konsernjuridiske avdelinger og offentlige aktører har stands.

I forkant av ALD vil det sendes ut et magasin til alle ALDs aktører, samt studentene ved Det juridiske fakultet i Oslo. Magasinet vil gi en presentasjon av de forskjellige aktørene, slik at studentene får mulighet til å orientere seg før arrangementet.

For mer informasjon om arrangementet, se Arbeidslivsdagenes nettside.


ALD-styret 2023/2024

Leder: Lillian Hjelmeland

Økonomisjef:  Eirik Marcelius Haug

Presentasjonssjef: Tobias Blom Gudevold

Messedagssjef: Sofia Willassen

PR-sjef: Christian Stefansson Christiansen

Magasinsjef:  Ellinor Ratikainen Lund


Kontaktinformasjon

E-post:arbeidslivsdagene@juristforeningen.no

Juristforeningen
v/Arbeidslivsdagene
Karl Johansgt. 47
0162 Oslo


Følg Arbeidslivsdagene