Understyrer

12143081_910489292372984_2781797745762394170_n-300x300
Arbeidslivsdagene (ALD)

ALD-styret arrangerer hvert vårsemester Arbeidslivsdagene, karrieredagene ved Det juridiske fakultet i Oslo. Arrangementet foregår over 2 uker i februar hvert år, og består av bedriftspresentasjoner, intervjuer og en messedag hvor svært mange advokatfirmaer, konsernjuridiske avdelinger og offentlige aktører har stands.

12239510_428433960699509_2614363366709029848_n-300x272
Clubstyret

Juristforeningens Clubstyre er arrangørene bak fadderuken; en uke bestående av en rekke arrangementer for nye studenter den første uken i semesteret.  Clubstyret arrangerer også i samarbeid med Frokostkjelleren de største festene gjennom året.

Cabaret (1)
Cabaret Intime

Cabaret Intime er jussens revy og har i 75 år skapt latter og glede ved Det juridiske fakultet i Oslo. Cabaret blir satt opp på Frokostkjelleren hvert år i slutten av februar.

Chorus logo
Chorus Mixtus

Chorus Mixtus er studentkoret på juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

11226045_1629046547370783_3138697448568937604_n-e1470392339669-300x107
HumAk

HumAk er jusstudentenes humanitæraksjon og arrangeres av Juristforeningens HumAk-styre. HumAk arrangeres annethvert år, og samler hver gang inn penger til et veldedig formål valgt av jusstudentene selv.

Logo
JF Dans

JF Dans er den eneste dansegruppen ved det juridiske fakultet.

stlathing redigert
Hoppeball / Staldting

I oktober hvert år arrangerer Juristforeningen sitt ball, Hoppeball. Hvert tredje år arrangers det Staldting i stede for Hoppeball.

1013990_827433997314338_7771995166869312472_n
Fagstyret

Fagstyret har ansvar for en stor del av Juristforeningens faglige tilbud og har som mål å tilby lærerike og spennende aktiviteter tilpasset studentene. Styret arrangerer Prosedyrekonkurransen, Prisoppgaven, ølmøter og eksamensrettede forelesninger

hoppeseter (1)
Hyttestyret

Hyttestyret står for driften av foreningens hytte; Hoppeseter. Bli med Hyttestyret til sætra på dugnad, Bing Hodnelands Fagtur og førsteavdelingstur, eller lei hytten selv.

jvl-300x216
Juridiske vinterleker (JVL)

JVL-styret arrangerer hvert år JVL; De Juridiske Vinterleker. JVL er et årlig vintersportsarrangement for jusstudenter fra Oslo og Bergen, der Juristforeningen i Oslo og Juristforeningen i Bergen sammen står for vinterens vakreste eventyr!

20265078_1582690531754861_4462428833567851670_n
Justivalen

Annet hvert år arrangerer Juristforeningens Justivalstyre festivalen Justivalen. I dag bygger festivalen på fire søyler: Fag, kultur, fest og konsert.

nu-logo
Nordisk Gruppe

Nordisk Uke er et samarbeid mellom juridiske studentforeninger i Norden, med 11 sammenkomster i året. Nordisk Gruppe arrangerer Nordisk Uke i Oslo hver høst.

15055662_1352453981445147_8253157188088561377_n
Stud.Jur.

Stud.Jur. er jusstudentenes tidsskrift, med Juristforeningen i Oslo som ansvarlig utgiver. Dette tradisjonsrike studentorgan utkom første gang i 1936 og har i dag syv utgivelser årlig.

12088257_10153075129840966_2860327130800735103_n
Valgkomiteen

Valgkomiteen arrangerer Juristforeningens Generalforsamling hvert semester og rekkerutere kandidater til vervene i foreningen.

12088257_10153075129840966_2860327130800735103_n
Interne styrer

Juristforeningen har en rekke tillitsvalgte som står for den interne driften i foreningen; Bustyret, Revisorkorpset, Teknisk Gruppe, IT-sjef og Websjef.