Understyrer

Arbeidslivsdagene (ALD) 

ALD-styret arrangerer hvert vårsemester Arbeidslivsdagene, karrieredagene ved Det juridiske fakultet i Oslo. Arrangementet foregår over 2 uker i februar hvert år, og består av bedriftspresentasjoner, intervjuer og en messedag hvor svært mange advokatfirmaer, konsernjuridiske avdelinger og offentlige aktører har stands.


Cabaret Intime 

Cabaret Intime er jussens revy og har i 75 år skapt latter og glede ved Det juridiske fakultet i Oslo. Cabaret blir satt opp på Frokostkjelleren hvert år i slutten av februar.


Clubstyret 

Juristforeningens Clubstyre er arrangørene bak fadderuken; en uke bestående av en rekke arrangementer for nye studenter den første uken i semesteret.  Clubstyret arrangerer også i samarbeid med Frokostkjelleren de største festene gjennom året.
.


Chorus Mixtus 

Chorus Mixtus er studentkoret på juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

.


JF Dans

JF Dans er den eneste dansegruppen ved det juridiske fakultet.


Fagstyret

Fagstyret har ansvar for en stor del av Juristforeningens faglige tilbud og har som mål å tilby lærerike og spennende aktiviteter tilpasset studentene. Styret arrangerer Prosedyrekonkurransen, Prisoppgaven, ølmøter og eksamensrettede forelesninger
.


Hoppeball / Staldting 

I oktober hvert år arrangerer Juristforeningen sitt ball, Hoppeball. Hvert tredje år arrangers det Staldting i stede for Hoppeball.

.


HumAk 

HumAk er jusstudentenes humanitæraksjon og arrangeres av Juristforeningens HumAk-styre. HumAk arrangeres annethvert år, og samler hver gang inn penger til et veldedig formål valgt av jusstudentene selv.
.


Hyttestyret 

Hyttestyret står for driften av foreningens hytte; Hoppeseter. Bli med Hyttestyret til sætra på dugnad, Bing Hodnelands Fagtur og førsteavdelingstur, eller lei hytten selv.


Juridiske vinterleker (JVL)

JVL-styret arrangerer hvert år JVL; De Juridiske Vinterleker. JVL er et årlig vintersportsarrangement for jusstudenter fra Oslo og Bergen, der Juristforeningen i Oslo og Juristforeningen i Bergen sammen står for vinterens vakreste eventyr!


Justivalen 

Annet hvert år arrangerer Juristforeningens Justivalstyre festivalen Justivalen. I dag bygger festivalen på fire søyler: Fag, kultur, fest og konsert.

.


Nordisk Gruppe 

Nordisk Uke er et samarbeid mellom juridiske studentforeninger i Norden, med 11 sammenkomster i året. Nordisk Gruppe arrangerer Nordisk Uke i Oslo hver høst.
.


Stud.Jur. 

Stud.Jur. er jusstudentenes tidsskrift, med Juristforeningen i Oslo som ansvarlig utgiver. Dette tradisjonsrike studentorgan utkom første gang i 1936 og har i dag syv utgivelser årlig.


Valgkomiteen 

Valgkomiteen arrangerer Juristforeningens Generalforsamling hvert semester og rekkerutere kandidater til vervene i foreningen.
.


Interne styrer 

Juristforeningen har en rekke tillitsvalgte som står for den interne driften i foreningen; Bustyret, Revisorkorpset, Teknisk Gruppe, IT-sjef og Websjef.

error: Dette innholdet er beskyttet/Content is protected!