Generalforsamlingen

Hver høst og hver vår samles foreningens medlemmer til det viktigste arrangementet i Juristforeningen. På generalforsamlingen blir regnskap ni tidig gjennomgått, årsberetninger lest opp, lover og vedtak vedtatt og nye tillitsvalgte blir valgt til foreningens mange verv.

På generalforsamlingen stiller alle medlemmer likt, alle har tale- og forslagsrett, men kun de som har vært medlem i mer enn en uke har stemmerett. Dette er viktig å huske på hvis du kommer på generalforsamling som nytt medlem. Men selv om du ikke får stemme på din første generalforsamling så kan du stille til valg til et av foreningens tillitsverv.

Generalforsamlingen arrangeres av valgkomiteen, de er ansvarlige for gjennomføringen og for å stille kandidater til vervene.


Stille til verv på Generalforsamlingen?

Alle som studerer master i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo og er medlem i Juristforeningen kan stille til valg som tillitsvalgt i Juristforeningen. For å stille til valg må du være medlem av Juristforeningen. Valget skjer gjennom anonym stemmegivning fra alle fremmøtte. Alle som er medlem i Juristforeningen har stemmerett. Generelt er det lav terskel og det kreves ingen lang valgtale.

Juristforeningen holder infolunsj på Frokostkjelleren i forkant av Generalforsamlingen. Her vil alle Juristforeningens understyrer stå på stand for å svare på det du måtte lure på.

Følg med på Facebook og www.juristforeningen.no for informasjon om tidspunkt.

Verv på valg i april (funksjonstid fra høstsemesteret):

 • Cabaret Intime: Cabaretsjef, økonomisjef, kunstnerisk ansvarlig, teknisk ansvarlig, PR-ansvarlig og sponsoransvarlig.
 • ALD-styret: ALD-sjef, messesjef, presentasjonssjef, PR-sjef, magasinsjef og økonomisjef.
 • JVL-styret: JVL-sjef, økonomisjef, sponsorsjef, PR-sjef, sportssjef og arrangementssjef.
 • JF-Dans: Leder, økonomiansvarlig, kunstnerisk ansvarlig, PR-og sponsorsjef og arrangementssjef.
 • Fagstyret: Fagsjef, økonomisjef, PR-sjef, bankettsjef og forelesningsansvarlig.
 • Clubstyret: Clubsjef, økonomisjef, sekretær, medlemsansvarlig, PR-og sponsorsjef og arrangementssjef.
 • Hyttestyret: Bookingsjef, PR- og sponsorsjef og bilansvarlig.
 • Stud.Jur: 1 redaktør
 • Chorus Mixtus: Vise-President, trædiemann, skald og skapdranker (internvalg)
 • Justitia: Leder, sekretær, kasserer, noteansvarlig, kjellermester og styremedlem (internvalg)
 • Valgkomiteen: Nestleder og medlem.
 • Bustyret: Husmor, sosialansvarlig og kontoransvarlig.
 • Teknisk gruppe: 1 medlem.
 • Revisorkorpset: 2 revisorer.
 • Markedsføringsansvarlig

Verv på valg i oktober (funksjonstid fra vårsemesteret):

 • Formannskapet: Formann, viseformann og skattmester.
 • Justivalstyret/HumAk-styret: Justivalsjef/Humaksjef, økonomisjef, spons- og PR-sjef, bookingsjef, arrangementsjef, administrasjonssjef, fagsjef og aksjonssjef (kun HumAk).
 • Internasjonal gruppe: Internasjonal sekretær, økonomisjef, fagansvarlig, ukesjef, konkurranseansvarlig, PR- og sponsorsjef.
 • Clubstyret: Clubsjef, økonomisjef, sekretær, medlemsansvarlig, PR-og sponsorsjef og arrangementssjef.
 • Hyttestyret: Hyttesjef, bilansvarlig og økonomisjef.
 • Stud.Jur: 2 redaktører
 • Chorus Mixtus: Bobestyrer, trædiemand, skald og skabdranker (internvalg)
 • Justitia: Sekretær, Noteansvarlig, Kjellermester og styremedlem (internvalg)
 • Valgkomiteen: Nestleder og medlem.
 • Bustyret: Husmor, sosialansvarlig og kontoransvarlig.
 • Tekniske gruppe: Teknisk-sjef og ett medlem.
 • IT-sjef
 • Revisorkorpset: 2 revisorer
 • Representant til styret i Stiftelsen Juristforeningens Økonomistyre (SJØ)
 • Ballsjef