Foreningsstyret

Foreningsstyret kontrollerer og gir retningslinjer for den daglige drift av Juristforeningen. Blant annet behandler og godkjenner Foreningsstyret alle budsjetter for Juristforeningens understyrer og aktiviteter. Oppgavene til Foreningsstyret er nærmere regulert i Juristforeningens lover.

Foreningsstyret består av Juristforeningens formann og viseformann,  en tillitsvalgt med mer enn to semestre som tillitsvalgt, en tillitsvalgt med mindre enn to semestre som tillitsvalgt,  en tillitsvalgt med minst ett semester som økonomisansvarlig eller revisor bak seg, to tillitsvalgte og en felles vara. De tillitsvalgte i Foreningsstyret velges av og blant de som er tillitsvalgte i Juristforeningen det semesteret Foreningsstyret skal virke. Valg til foreningsstyret arrangeres av Valgkomiteen i forkant av semesteret styret skal virke.

Foreningsstyret høsten 2023

Formann: Ina Hoksrød

Viseformann: Sander Roan

Tillitsvalgt: Christian Rorge

Tillitsvalgt: Ragnhild Bjerke Bjormyr

Tillitsvalgt: Celine Sommerfeldt Bentzen

Tillitsvalgt: Stella Eidsvoll

Tillitsvalgt: Johanne Hjortdal

Vara: Justina Jurkevičiūtė

Vara: Anna Arnesen

Kontaktinformasjon

Spørsmål om Foreningsstyret kan rettes til formann@juristforeningen.no

error: Dette innholdet er beskyttet/Content is protected!