Ordenskollegiet

Ordenskollegiet er, ved siden av Storesøster, den eneste av Juristforeningens institusjoner som har sin opprinnelse i vår Grunnlov: Lov om ordenens opprettelse i Juristforeningen av 9. desember 1924.

Ordenskollegiet består av seks personer, som velges for seks semestre. Tre velges på generalforsamling høsten det år det er Staldthing. Tre velges på generelforsamling høsten året etter Staldthing. De ulike verv besettes basert på antall stemmer og internt opprykk.

Kollegiets oppgave består i å avgjøre hvem som skal dekoreres på Hoppeball og Staldthing, og å forestå den seremonielle gjennomføringen av ballene, deriblant ordensutdelingen. Som man vil forstå, er kollegiets oppgaver mer av ideologisk enn praktisk art, og for våre vurderinger og avgjørelser svarer vi kun til Hennes Majestet Hoppen Regina.

Siden Ordenskollegiet er de som sitter lengst i sine verv, og fordi vi hovedsakelig er knyttet til ballene, har vi også en oppgave som bærere av Juristforeningens tradisjoner, samt en rådgivende rolle for de andre tillitsvalgte.

Nåværende kollegium

Staldmester (Ceremonimester): Elling Johan Fossheim Asplin

Staldbror (Viceceremonimester): Ane Standal Thoresen

Fouragemester: Daniel Syverstadlien

Staldknekt: Nina Norum

Staldknekt: Magnus Baumann

Staldknekt: Mathias Rossfjord