Hoppeordenen

Hennes Majestet Den Gulblakke Hoppes Orden (Hoppeordenen) er Juristforeningens høyeste rang.

Hoppeordenen består av tre grader: Storkors, Kommandør og Ridderkors. Flere kjente jurister, deriblant Carsten SmithCarl August Fleischer og Erling Selvig, bærer denne ordenen.

Ordenskollegiet, ledet av Storebror/Storesøster, har ansvaret for at Juristforeningen drives i samsvar med den Gullblakke Hoppes ånd og prinsipper.


Bærere av Storkorset

År Navn
2018 – Benedikte Moltumyr Høgberg
2013 – 2018 Trine-Lise Wilhelmsen
2003 – 2013 Viggo Hagstrøm
1991 – 2003 Peter Lødrup
1982 – 1991 Carsten Smith
1976 – 1982 Hans Petter Lundgaard
1970 – 1976 Torkel Opsal
1958 – 1970 Arne Bech
1946 – 1958 Carl Jacob Arnholm
1925 – 1946 Carl Platou

Kommandører

År Navn Forelesning Devise
2021 Kristin Normann Hvilket ansvar har en Normann i selskap? Det er typisk Normann å være god
  Benedikte Moltumyr Høgberg   Et øye for fag, et øye for fest, hos Hoppen alltid æresgjest
2018 Ola Nisja Om voldgift som nisjesport Force majeure, voldgiftssjarmør
2015 Trygve Bergsåker Om eiendomsmeglerens salg av åker og berg Bonus dekanus
  Trine-Lise Wilhelmsen   Ordenskvinne. Sjørettsgudinne.
2012 Knut Kaasen Kaaseriets dynamiske kunst Studentervenn, Hoppefrend
  Erlend Haaskjold Kan man motregne føll mot øl? Prosedyresjarmør
2009 Per Racin Fosmark Forsmak på husfardommen Familierettens dessert
  Frede Rognlien Er strukturerte produkter hestehandel? Skriftlærd banknerd
2006 Steinar Tjomsland Rettsikkerheten i Tjomsland – forsvarlig prosess eller Steinar indrejustis? Jeg er i det vesentlige uenig med førstevoternde.
2003 Liv Gjølstad Kan man slutte at vekten av Liv er relevant?  
2000 Viggo Hagstrøm Kan man ekte hussopp? Dressmann
  Frederik Zimmer Bør det innføres fordelsbeskatning av blondiner? Sølvskatt
1997 Asbjørn Kjønstad    
1994 Johan B. Hjort Bør burhøns få p-pillen?  
  Kirsti Strøm Bull Skjevdeling av ektefeller  
1991 Hans M. Michelsen Kan en Bergenser gjøre kort prosess?  
  Olav Hestenes    
  Birger Stuevold Lassen    
1988 Helge Røstad    
  Thor Falkanger Om Djupålens seksualliv  
1985 Lucy Smith    
  Ole Steen-Olsen    
1982 Carl August Fleischer    
  Peter Lødrup    
1979 Torkel Opsal    
1976 Knut Tvedt    
  Trygve Lange-Nielsen    
1973 Carsten Smith    
  Arne Bech    
1970 Hans Petter Lundgaard    
  Anders Bratholm    
1967 Torstein Eckhoff    
1964 Olav M. Trovik    
1961 Knut Selmer    
1958 Anders Jahre    
  Sjur Brækhus Lavmålet i lovmål  
1955 Frede Castberg Hoppen – på den side side og på den andre Frede være med Eder
1952 Johs. Andenæs Springpengenes forhold til Grundlovens § 75 Bonus pater familias – far til fire
  Kristen Andersen    
1949 Hartvig Gundersen    
1946 Dagfinn Dahl    
  Jens Chr. Hauge    
  Thomas Sinding    
1938 Carl Jacob Arnholm    
1931 Arnljot Engh    
  Fredrik Stang    
  Ragnar Knoph    
  Adolf Lindvik    

Riddere

År Navn Spørsmål Devise
2021 Erik Røseg Hvordan lever tingsretten videre når kreditormora mangler kreditorfaren? I det digitale rom kan han briljere
Hans hjerte for studentene kan ingen ekstingvere
  Anders Løvlie Hvordan kan taletid rettslig bevises? Platebytter
Paragrafrytter
  Sondre Bry Glevoll Kan vi booke Karpe nå? Lyd og lys han alltid mekker
God musikk i Hoppens rekker
2018 Hans Petter Graver   Dekanat og retorikk
Studentvelferd og historikk
  Oddrun Rangsæter   Stiller opp når det gjelder
Reddet vår Frokostkjeller
  Ola Berg Lande   Travel mann har sin fulle hyre 

tar seg tid til prosedyre

  Niels Kiær   Cabaret slår alle Broadways skatter 

Man kan aldri bli illikvid på latter

2015 Knut Hodneland Hvilken rett har entrepenøren til frokost i kjellern? Trofast tjener av Jussens Kjeller 

rydder opp og penger teller

  Herman Bruserud Hva skjer når man tar brusen ut av Bruserud? Entrepriserett til besvær, tvisteløsning til begjær
2012 Bård Tønder Hvilken rettskildemessig vekt har en dom fra Prosedyrekonkurransen? Skaper rett med lyn og torden
Fortjerner plass i Hoppens orden
  Ola Øverseth Nisja Er det håp for Peder Ås mot staten? Trofast gamp
prosedyrepamp
2009 Nils Thommessen Hvor går sjarmøretappen i advokatstafetten? Humanitær kommisjonær
  Johan Christian Kongsli Er overskuddvæske aktiva eller passiva? Evig ung med bunnløs pung
2008 Terje Kampen    
  Juridisk Studentutvalg    
  Teknisk avdeling sentrum    
2006 Erlend Haaskjold Bør det vedtas en bedekningslov som gjør skyldners kropp til et beslagbart formuesgode? Stevningsrettet tredjemann, bruker parykk i Engeland.
  Geir Woxholt Er Woxholt en sympatierklæring til kortvokste? Selskapelig krabat, veltrent professorat.
2003 Lasse Simonsen   Pacta sunt servanda, prekontraktuell panda.
  Kristin Normann   Vaktbikkje for børsmassen, selskapsdame på Universitetsplassen.
  Stiftelsen Frokostkjelleren v/Christopher Helgeby   10 år på ustø føtter, mye øl og dype røtter.
  Lars Berge Andersen   Turboneger.
2000 Einar Kofoed Bør vindretingen falle inn under Kongens pregogativer? Kongens fokkeslask – Hoppens rabbagast.
  Steinar Tjomsland Bør kunsten å dissentere inn i juridisk metodelære? Carstens lille dreng.
  Frede Aas Rognlien Er diplomer et negotiabelt dokument? Hoppens diplomat.
  Ellen Holager Andenæs Er du politi eller røver? Fra sparkepike til terrorsnut.
1997 Tim Scheie    
  Knut Kaasen    
  Liv Gjølstad    
  Erlend Alstad    
1994 Dag Herrem Kjenner’u dommer’n?  
  Nils Bøckman    
  Frederik Zimmer    
  Per Racin Fosmark    
  Gunnar Martin Kjenner Ti år på plassen uten sokkel  
1991 Arne Solem    
  Erling Selvig    
  Fru Schiefloe    
  Viggo Hagstrøm    
  Jan Helgesen    
1988 Erik Boe    
  Kirsti Strøm Bull    
  Gunnar Lied    
  Knut Ro    
  Gerd Ziegler    
1985 Arne Engesæth    
  Harald Halvorsen    
  Morten Opstad    
  Tore Bråthen    
1982 Trygve Bergsåker    
  Hans Kristian Bjerke    
  Oslo Kommune v/Albert Nordengen    
1979 Asbjørn Kjønstad    
  Knut Farner    
  Magnus Aarbakke    
1976 Ole Steen-Olsen    
  Alf Nordhus    
  Arvid Frihagen    
  Helge Røstad    
  Lucy Smith    
1973 Corpsus Juris    
  Olav Hestenes    
  Thor Falkanger    
  Hans M. Michelsen    
1970 Peter Lødrup    
  Johan B. Hjort    
1967 Torkel Opsal    
  Carl August Fleischer    
  Elg Elgesem    
  Christen Large    
1964 Ole Lund    
  Birger Stuevold Lassen    
  Hans Petter Lundgaard    
  Helge Jacob Kolrud    
  Bjørn Bryn    
1961 Torstein Eckhoff    
  Anders Bratholm    
  Karl Glad    
  Gunnar Grette    
1958 Jon R. Gundersen    
  Thor Hedberg   Devise versa – bli vis pr. vers.
  Leif Terje Løddesøl    
  Carsten Smith    
1955 Johnny Elling    
  Olav M. Trovik Hva er Hoppen uten Hagen?  
  Ivar Eriksen    
  Harald Schjoldager    
1952 Arne Bech    
  Rolf Christophersen    
  Per Løken    
  Caspar Stephansen    
1949 Knut Robberstad Dersom ein mink bryt seg ut or buret sitt og tek til å bita ihel lamb, kva for ein juridisk kategori kjem han inn under då?  
  Sjur Brækhus   Mare Librum – la oss være fri for sjørett
  Trygve Lange-Nielsen    
  Einar Løchen    
1946 Knut Tvedt    
  Johs. Andenæs    
  Kristen Andersen    
  Johan Vogt    
  Reidar Aasgaard    
  Helge Rognlien    
1938 Frede Castberg    
  Thore Albert Boye    
  Herman Lie    
  Thomas Sinding    
1933 Carl Jacob Arnholm    
  Carl Oppen Pedersen    
  Ole Anthon Jakhelln    
1931 Jørgen Grøner    
  Reidar Soot    
  Rolf Wilhelm Kaurin    
  Hartivg Gundersen    
1928 Bjarne Didriksen    
  Adolf Lindvik    
  Christian B. Busch    
  Adam Hiorth    
  John Lyng    
1927 Sverre Grette    
  Arnljot Engh    
1926 Per Augdahl    
  Ragnar Knoph    
1925 Albert Wiesner    
  Christian B. Apenes