Samarbeidspartner

Ønsker dere å samarbeide med Juristforeningen?

Flere av Juristforeningens understyrer deler ut effekter og materiell til studenter ved fakultetet, utgir magasiner med annonseplasser eller har andre muligheter for å profilere ulike aktører overfor jusstudenter i Oslo. Enkelte understyrer er også på utkikk etter en hovedsamarbeidspartner. Kontaktinformasjon til hvert enkelt understyre finner du her.

Hvert år i februar arrangerer Juristforeningen Arbeidslivsdagene, der over 70 ulike arbeidsgivere presenterer seg for jusstudenter. Mer informasjon om Arbeidslivsdagene finner du her.

Bli annonsør i Stud.Jur.

For medieinformasjon og annonsepriser i 2022, ta kontakt med forretningsførerne.

Stud.Jur. er Juristforeningens tidsskrift. Det når ut til alle studenter og ansatte ved Det juridiske fakultet, samt en rekke advokatfirmaer og domstoler. Den daglige driften av Stud.Jur. besørges av egne forretningsførere. Potensielle annonsører bes ta kontakt med dem direkte.

Forretningsførere 2022 Kontaktinformasjon
Mathias Rossfjord (annonsesalg)

Henrik Lindemann Andressen

E-post: forretningsforer@juristforeningen.no

Telefon: 941 32 549 (Mathias Rossfjord)

Telefon: 473 74 958 (Henrik Lindemann)

Oversikt over samarbeidspartnere:

Hovedsponsor

Juristforeningens hovedsponsor er Wikborg Rein

Wikborg Rein har i en årrekke vært Juristforeningens hovedsponsor. Som student kan du bli bedre kjent med Wikborg Rein blant annet i fadderuken, på Arbeidslivsdagene og gjennom deres eksamens-relevante forelesninger hvert semester og veiledning i prosedyrekonkurransen.

Wikborg Rein er Norges eneste internasjonale forretningsadvokatfirma. Vi har kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore og Shanghai og er til sammen ca. 340 medarbeidere, hvorav 220 er advokater. Vår kultur er inkluderende, vi er preget av mangfold og er i kontinuerlig utvikling. Sist, men ikke minst, er det viktig at våre medarbeidere har en god balanse mellom jobb og privatliv. Les mer på www.wr.no.


Andre samarbeidspartnere

Deloitte Advokatfirma

Deloitte Advokatfirma AS har siden 2013 vært hovedsamarbeidspartner for festivalen Justivalen.

Bing Hodneland Advokatselskap DA

Bing Hodneland har siden 2020 vært hovedsamarbeidspartner for Hoppeseter, Juristforeningens hytte i Lommedalen.

SANDS Advokatfirma DA

SANDS har siden 2017 vært hovedsamarbeidspartner for forestillingsgruppa Cabaret Intime.

Universitetet i Oslo

Juristforeningen har siden opprettelsen for over 100 år siden samarbeidet tett med Det juridiske fakultet, særlig om fadderuken. ALD-styre har de siste årene samarbeidet med UiOs Karrieresenteret i forbindelse med Arbeidslivsdagene.

Juristforeningen i Bergen

Hvert år arrangerer Juristforeningen i Oslo og i Bergen JVL – De juridiske vinterleker sammen. De ulike juristforeningene i Norden holder i tillegg kontakt gjennom de nordiske ukene som arrangeres gjennom året.