Kontakt

Postadresse:

Juristforeningen
Postboks 6713 St. Olavs Plass
0130 Oslo

Besøksadresse:

Vi holder til på «Bua», naboen til Frokostkjelleren. Dette ligger i Karl Johans gate 47.

E-post formann Karla Waal:

formann@juristforeningen.no

Telefon formann Karla Waal:

+ 47 472 64 677

Henvendelser foretrekkes per e-post.


Kontaktinformasjon for vanlige spørsmål:

Ønsker du å bli medlem? Kontakt Clubstyret på e-post clubstyret@juristforeningen.no

Jusstudent og ønsker du å være medarbeider? Besøk medarbeidersiden vår!

Ønsker ditt firma å delta på Arbeidslivsdagene? Kontakt ALD-styret på e-post arbeidslivsdagene@juristforeningen.no

Ønsker du å leie Hoppeseter? Kontakt Hyttestyret på e-post hyttestyret@juristforeningen.no

Ønsker du å leie utstyr eller bistand fra våre teknikere? Kontakt Teknisk gruppe på e-post tekniskgruppe@juristforeningen.no eller formannskapet på e-post formannskapet@juristforeningen.no

Henvendelser om Juristforeningens nettsteder? Kontakt Markedsføringsansvarlig på e-post pr@juristforeningen.no