Lovendringsforslag Generalforsamling vår 2023

Utdrag fra Lov for Juristforeningen:

§ 2-6. Lovendringsforslag.

Endringer i denne loven kan bare skje på generalforsamling. Lovendringsforslag må fremsettes skriftlig til Valgkomiteen innen kl. 12.00 to uker før Generalforsamlingen, jf § 2-11. Lovendringsforslag skal kunngjøres av Valgkomiteen ved oppslag, jf. § 2-3, samme dag. Lovendringsforslaget er vedtatt dersom minst 2/3 av de avgitte stemmene er for forslaget.

Det har til vårens generalforsamling kommet inn ett lovendringsforslag, som ligger vedlagt her: