Lovendringsforslag Generalforsamling høst 2022

Utdrag fra Lov for Juristforeningen:

Ǥ 2-6. Lovendringsforslag.

Endringer i denne loven kan bare skje på generalforsamling. Lovendringsforslag må fremsettes skriftlig til Valgkomiteen innen kl. 12.00 to uker før Generalforsamlingen, jf § 2-11. Lovendringsforslag skal kunngjøres av Valgkomiteen ved oppslag, jf. § 2-3, samme dag. Lovendringsforslaget er vedtatt dersom minst 2/3 av de avgitte stemmene er for forslaget.»

Det har til vårens generalforsamling kommet inn ett lovendringsforslag, som ligger vedlagt her.

FORSLAG TIL LOVENDRING JURISTFORENINGENS GENERALFORSAMLING H-22

Begrunnelse


Vi er Justitia, jentekoret ved det Juridiske fakultet. Vi er en gjeng på om lag 16-20 jenter som
møtes hver onsdag for å synge og ha det sosialt sammen. Vi øver frem til en konsert vi har én
gang i semesteret, for sangoppdrag og for de gangene vi deltar på arrangementer for
studentkor.


Vi er en del av det kulturelle tilbudet i Juristforeningen. Vi anser oss selv som et
lavterskeltilbud for de jentene som har lyst til å synge, være sosiale og ha en gjeng å ha det
gøy med. Året 2021/2022 har vi hatt en medlemsøkning på 7 medlemmer. Flere av disse er utvekslingsstudenter som er med oss 1 år eller 1 semester.


Våre hovedutgifter er lønn til dirigenten vår, uniformer (trykk til uniformsjakker, innkjøp av
røde luer, gallabånd og buttons) og seremoni for nye medlemmer. I tillegg kjøper vi gaver til
dirigent og til andre kor når vi deltar på korarrangementer. På slike arrangementer er det
tradisjon at alle deltakerkor har med gaver til vertskorene.


Vi får i hovedsak penger gjennom Norges Korforbund, Frifond og Velferdstinget. Denne
støtten utbetales i hovedsak på vårsemesteret. Som et resultat av dette har vi de siste årene hatt
utfordringer med å få brukt opp midlene før utgangen av regnskapsåret 30. juni, samtidig som
det blir vanskelig med tilstrekkelig dekning til løpende utgifter på høstsemesteret.


En av hovedårsakene til dette er at koret er en frivillig organisasjon som ikke kan gå med
overskudd, og ved eventuelt overskudd må vi tilbakebetale støtten til Norges Korforbund,
Frifond og Velferdstinget. Samtidig vil vi gjerne ha en bærekraftig økonomi som sikrer lønn
til dirigent, nødvendig utstyr som noter og uniformer, og ikke minst at noe av støtten kan
komme korets medlemmer til gode.


Hittil har koret hatt liten mulighet til å dekke utgifter for medlemmer til kor-arrangement med
andre studentkor. Dette er noe hvert enkelt medlem dekker selv. Vi rullerer også på å ta med
kake og snacks til lillelørdag hver første øvelse i måneden, i tillegg til at korets medlemmer
tilbakebetaler koret for drikkevarer. For sommer- og juleavslutning har koret stilt med enkel
snacks, men ved aktiviteter som karaoke på SYNG må medlemmene dekke selv. Dette fører
også til et uønsket skille mellom de medlemmer som har økonomisk mulighet til å delta på
sosiale arrangement, og de som ikke har det.


Dersom lovendringen trer i kraft og regnskapsåret endres til 1. januar til 31. desember, gir det
koret mulighet til å fordele støtten ut til medlemmene på en mer bærekraftig måte, med
medlemmene og korets beste i fokus.


Nåværende lovtekst


Kapittel 3. Regnskaper, budsjett, revisjon og disponering av overskudd.
§ 3-3. Fremleggelse av avsluttende beretning og regnskap for avsluttede styrer
etc.
(…)
Hvert høstsemester fremlegger Cabaret Intime, Juridiske Vinterleker, Fagstyret,
Arbeidslivsdagene og Justitia årsberetning og regnskap.
(…)
Kapittel 4. Valg
§ 4-5 Valg i høstsemesteret

 1. På hver ordinære generalforsamling i høstsemesteret velges det med funksjonstid de
  kommende to semestrene:
  (…)
  § 4-6. Valg i vårsemesteret
 2. På hver ordinære generalforsamling i vårsemesteret velges det med funksjonstid de
  kommende to semestrene:
  (….)
 3. h) leder og kasserer i Justitia
  (…)
  Forslag til ny lovtekst
  Kapittel 3. Regnskaper, budsjett, revisjon og disponering av overskudd.
  § 3-3. Fremleggelse av avsluttende beretning og regnskap for avsluttede styrer
  etc.
  Hvert vårsemester fremlegger det foregående Hoppeball/Staldthing, Nordisk Uke,
  Hyttestyret, Foreningsstyret, Stud.Jur. og Justitia årsberetning og regnskap.
  (…)
  Kapittel 4. Valg
  § 4-5 Valg i høstsemesteret
  (1) På hver ordinære generalforsamling i høstsemesteret velges det med funksjonstid de
  kommende to semestrene:
  (…)
 4. (i) kasserer i Justitia
  § 4-6. Valg i vårsemesteret
  (1) På hver ordinære generalforsamling i vårsemesteret velges det med funksjonstid de
  kommende to semestrene:
  (….)
 5. h) leder i Justitia
  (…)
  Ikrafttredelse
  Lovendringen trer i kraft ved valget på Generalforsamling høst 2022.

Lovendringsforslaget er sendt inn av Justitia ved Silje Maria Sørum, Mari Furdal Vold, Iselin Amdal, Baska Sedalková og Åsa Vassli Brekke