Salg av mønsterbesvarelser

De tradisjonsrike mønsterbesvarelsene fra Stud.jur kan kjøpes hos Akademika Jus. Et hefte koster 250 kr.

  1. og 3. studieår her: https://www.akademika.no/monsterbesvarelser-1-og-3-studiear/200900143245?fbclid=IwAR05v-cWTgKvRnmGtBNSfR29noXamtSZzcT6TBUsNUSgKJdBeKJBdi6RQ6M
  1. og 4. studieår her: https://www.akademika.no/monsterbesvarelser-2-og-4-studiear/200900143252?fbclid=IwAR0WE-96gt8Sh-tEMEmC_fshxct2-efAY6prwMTcw6poAtoJP1Y7Nl4S5AU

Spørsmål kan rettes til juridisk@akademika.no eller ring 407 61 364. Man kan velge mellom fri frakt, eller klikk og hent i Kristian Augusts gate 15 B.