Juristforeningens nye tillitsvalgte

Fredag 30. oktober 2020  arrangerte Juristforeningen sin generalforsamling og flere gamle og nye tillitsvalgte ble valgt inn. Ny sjanse kommer i april 2021, men inntil da oppfordrer vi deg til å stille som undersjef og medarbeider til de forskjellige arrangementene våre.

Følgende tillitsvalgte ble valgt inn på høstens generalforsamling:

Formannskapet:

Formann: Ane Standal Thoresen

Viseformann: Liv Haukaas

Skattmester: Elling Fossheim Asplin

 

HumAk:

Sjef: Kristin Sønnesyn Berg

Økonomisjef: Synne Svarstad

Arrangementsjef: Tahir Rexhaj

Administrasjonssjef: Marie Dahl

Bookingsjef: Oliver Doxrud-Holmqvist

Fagsjef: Maria Kræmer

PR- og sponsorsjef: Emma Skredderberget

Aksjonssjef: Ingeborg Johanne Killingstad

 

Hyttestyret:

Hyttesjef: Mathias Rossfjord

Økonomisjef: Henrik Lindemann Andressen

Bil- og brannansvarlig: Markus Justin Henriksen Glasø

 

Nordisk uke: 

Internasjonal sekretær: Karla Waal

 

Revisorkorpset: 

Revisor: Daniel Syverstadlien

Revisor: Solveig Hodnemyr

 

Bustyret:

Husmor: Marion Berg Hauge

Kontoransvarlig: Kristine Koch

Sosialansvarlig: Sofie Munch-Ellingsen

 

Teknisk gruppe:

Teknisk sjef: Guro Skrindo Pettersen

Teknisk medlem: Johann Andreas Bull-Berg

 

Stud.jur:

Redaktør: Martine Therese Bjørneboe-Øhra

Redaktør: Sondre Østensen Landvik

Redaktør: Solveig Prytz Mjølstad

 

Clubstyret:

Sjef: Elias Holdø Rasmussen

Økonomisjef: Elina Klaussen

Medlemsansvarlig: Marie Rognås

Sekretær: Ada Gudim

PR- og sponsorsjef: Ariel Steina

Arrangementsjef: Maren Gjerstad Høgden

 

Valgkomiteen:

Nestleder: Erik Soriano

Medlem: Anna Arnesen

 

Ballsjef: Magnus Baumann

SJØ-representant: Ida Marie Gulbrandsen Flytør

Justivalen – bookingsjef: Christoffer Herredsvela

JVL – nestleder: Håvard Vartdal

 

Chorus Mixtus (internvalg):

Bobestyrer: Jonas Kaas

Trediepart: Andreas Reinholdtsen

Skald: Hilde Skudal

Skabdranker: Eskil Urdal

 

Justitia (internvalg):

Sekretær: Ingrid Skjoldvær

Kapellmester: Lorena Schwab

Kjellermester: Mari Furdal Wold

Styremedlem: Elin Engerbakk

 

Vi vil også benytte anledningen til å takke alle de fremmøtte på generalforsamlingen for eksemplarisk etterlevelse av smittevernreglene. Det gjorde at vi kunne gjennomføre generalforsamlingen og fikk valgt inn flotte, nye tillitsvalgte til foreningen. Det setter vi utrolig stor pris på. Tusen takk!