Bli tillitsvalgt i Juristforeningen til høsten!

Utsatt generalforsamling

Den 24. april bestemte Juristforeningens generalforsamling gjennom lovendring og tilhørende vedtak at del 2 utsettes på grunn av Covid-19-situasjonen. Lovendringen ble vedtatt som § 5-7 av JF-loven, og vedtaket i sin helhet kan leses her: 

http://juristforeningen.no/2020/04/23/vedtaksforslag-til-generalforsamlingen-24-april-2020/ 

Del 2 av av generalforsamlingen er valgdelen der du kan stille til valg og selv bli tillitsvalgt i Juristforeningen!

Vedtaket som ble gjort 24. april gir også Foreningsstyret fullmakt til å vedta at enkelte verv skal utlyses og velges av Foreningsstyret før generalforsamling der dette er nødvendig. Foreningsstyret har bestemt at Clubstyret skal velges på denne måten av hensyn til arrangering av studiestartuken H20. Hvis du kunne tenkt deg å bli med i Clubstyret kan du lese mer om søknadsprosessen nederst på denne siden.

Når og hvor avholdes generalforsamling del 2?

Utsatt valgdel vil avholdes den 20. august klokken 16:00. Det planlegges i utgangspunktet for fysisk generalforsamling i et av fakultetets auditorier i Domus Juridica. Dersom vi likevel må avholde valgdelen digitalt vil det komme nærmere informasjon om dette.

Hvilke verv er på valg? 

De vervene som er på valg den 20. august er de valgene som opprinnelig skulle vært på valg den 24. april, med unntak for vervene i Clubstyret og Stud.Jur som besettes av Foreningsstyret, og vervene i Glædeskoret Justitia og Chrous Mixtus som har internvalg. På grunn av den utsatte valgdelen har alle vervene funksjonstid umiddelbart etter valget.

Vervene fremgår av lovens §§ 4-6 og 4-7 og inkluderer:

 • Styret i Cabaret Intime
 • Styret for Juridiske Vinterleker
 • Fagstyret (fagsjef, økonomisjef, PR-sjef, forelesningssjef og bankettsjef)
 • Bookingsjef, PR- og sponsorsjef og bilansvarlig i Hyttestyret
 • Styret for Arbeidslivsdagene
 • To medlem av Teknisk gruppe i Juristforeningen
 • Markedsføringsansvarlig i Juristforeningen
 • Nestleder og ett medlem av Valgkomiteen
 • Bustyret
 • To revisorer

Hvordan stiller jeg til valg?

Ved fysisk generalforsamling kan man stille til valg ved å møte opp på generalforsamlingens del 2, den 20. august klokken 16:00. Man må ikke skrive seg opp på liste på forhånd, og det eneste vilkåret for å kunne stille er at man er medlem i Juristforeningen. 

Selve valget reguleres av lovens § 4-1, og foregår ved særskilt skriftlig/digital avstemning til det enkelte vervet, etter en kort presentasjon. Enhver som har vært medlem i Juristforeningen i minst en uke før generalforsamlingen har stemmerett.

Dersom valgdelen likevel må gjennomføres digitalt vil det komme mer informasjon om hvordan valgene vil bli avholdt.

Lyst til å bli tillitsvalgt nå? Søk deg til Clubstyret! 

Clubstyret har blant annet ansvar for organisering og gjennomføring av studiestartuken og flere fester gjennom semesteret. Å bli med i Clubstyret er en kjempefin måte å bli kjent med Juristforeningen, nye og gamle studenter, og hjelpe til med å organisere en fin studiestart for de nye studentene. 

Å bli med i Clubstyret nå innebærer å hjelpe nåværende Clubstyre med gjennomføring av høstens studiestartuke, arrangere ulike fester gjennom kommende semester og arrangere studiestartuken i januar 2021. Vervet varer som om man ble valgt på generalforsamlingen i vår, det vil si ut studiestartuken i januar 2021. 

Dette er vervene du kan søke på:

 • Clubsjef: Har overordnet ansvar for styret, og holder i kommunikasjonen med fakultetet og foreningene. Er også kontaktperson for de nye studentene under studiestartuken. 
 • Økonomisjef: Har ansvar for styrets økonomi, lager budsjett for semesteret, og følger dette opp. 
 • Sekretær: Skriver referater under møtene og har ansvar for det administrative. Redigerer studiestartsmagasinet.
 • Medlemsansvarlig: Registrerer og følger opp medlemmer i JF. Bestiller og deler ut medlemskort. 
 • PR- og sponsorsjef: Promoterer alle styrets arrangementer på sosiale medier. Lager plakater og reklamemateriale. Kontakter bedrifter og inngår sponsoravtaler. 
 • Arrangementssjef: Har ansvar for booking og planlegging av arrangementene til styret. Kommuniserer med lokaler og andre samarbeidspartnere og er også kontaktperson under studiestartuken.

Fyll ut søknadsskjema HER. Søknadsfrist er 14. juni.

Om du vil kan du skrive i søknaden om det er noen av vervene du virkelig kunne tenkt deg, eller noen du ikke har lyst på. Det kan likevel ikke garanteres at du får det vervet du ønsker deg mest. Uansett hvilket verv man får er man en del av et styre som skal jobbe sammen – så det blir uansett mye gøy å være med på!