Vedtaksforslag til Generalforsamlingen 24. april 2020

Utdrag fra Lov for Juristforeningen:

§ 2-10. Andre forslag.

«Andre forslag må fremsettes skriftlig til valgkomiteen innen kl 12.00 to virkedager før Generalforsamlingen. Forslag skal kunngjøres av valgkomiteen ved oppslag, jf. § 2-3, samme dag.»

Til vårens generalforsamling er det fremsatt ett vedtaksforslag. Det bemerkes at forslaget baserer seg på en et lovendringsforslag som ikke er vedtatt enda, og ikke vil bli tatt opp dersom den foreslåtte koronaparagrafen (jfr. § 5-7) ikke blir vedtatt.