Innkalling til Juristforeningens generalforsamling

Juristforeningen inviterer herved til vårens generalforsamling, fredag 24. april kl. 15:00 på Zoom (https://uio.zoom.us/j/69292257212?pwd=emZhV2ZrY2NBY0hIanV6UXI5SEFrUT09). Passordet er «medlem».

 

Vi inviterer i utgangspunkt til generalforsamlingens del I og II, men valgkomiteen vil under generalforsamlingens første del foreslå lovendring og vedtak som gjør det mulig å flytte valgdelen til høsten (forhåpentligvis august). Dette begrunnes i den ekstraordinære situasjonen vi nå er inne i, som vanskeliggjør et valg som er i tråd med Juristforeningens demokratiske prinsipper. Lovendringen må imidlertid stemmes over, og på bakgrunn av dette kaller vi likevel også inn til del 2. 

 

Ettersom generalforsamlingen avholdes digitalt vil blekka sendes over mail. Alle deltakende medlemmer kan kommentere mailen sin på Zoom, slik vi kan sende ut blekka før generalforsamlingen settes i gang. 

 

Dagsorden:

 

Del I (kl. 15:00)

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av referent
 3. Valg av tellekorps
 4. Valg av to medlemmer til å signere protokollen
 5. Godkjennelse av innkalling til generalforsamling
 6. Godkjennelse av referat for generalforsamlingen H2019
 7. Gjennomgang av årsberetninger og regnskap (2019)
 8. Gjennomgang av semesterberetninger og økonomisk status (V2020)
 9. Lovendringsforslag
 10. Vedtaksforslag
 11. Annet

 

Del II (kl. 18:00)

 1. Valg av nye tillitsvalgte

 

Avstemningen avholdes digitalt via zoom. 

 

Dersom dere har spørsmål kan dere kontakte Valgkomiteen på valgkomite@juristforeningen.no

 

Vi gleder oss til en hyggelig ettermiddag på Zoom <3