Lovendringsforslag til Generalforsamlingen 25. oktober 2019

Utdrag fra Lov for Juristforeningen:

Ǥ 2-6. Lovendringsforslag.

Endringer i denne loven kan bare skje på generalforsamling. Lovendringsforslag må fremsettes skriftlig til Valgkomiteen innen kl. 12.00 to uker før Generalforsamlingen, jf § 2-11. Lovendringsforslag skal kunngjøres av Valgkomiteen ved oppslag, jf. § 2-3, samme dag. Lovendringsforslaget er vedtatt dersom minst 2/3 av de avgitte stemmene er for forslaget.»

Det har til høstens generalforsamling kommet inn tre lovendringsforslag, som ligger vedlagt her.

thumbnail of § 2-14

 

 

 

 

thumbnail of §§ 2-18 og 2-19

thumbnail of §§ 2-18,2-19 bakside

 

 

 

thumbnail of § 4-1

thumbnail of § 4-1 bakside