EEA Moot Court Competition

Juristforeningen v/ Europastyret arrangerer i samarbeid med EFTAs overvåkningsorgan og fakultetet EEA Moot Court Competition, en prosedyrekonkurranse innen EU- og EØS-rett denne våren.

Prosedyrekonkurransen er et arrangement der deltakerne vil få verdifull erfaring i internasjonal prosedyre. Konkurransen er lagt opp slik at deltakerlagene leverer en skriftlig oppgave innen 2. mars, og man går så videre til prosedyrekonkurransen 10.-11. mars.
Å delta i konkurransen gir 10 studiepoeng på masternivå, og godkjennes i tillegg som engelsk valgemne. Det er viktig å huske at man må melde seg opp til JUS5040 for å få det godkjent.
Vinnerlaget vinner en «VIP»-tur til Brüssel og Luxemburg, med omvisning hos blant annet ESA og EFTA-domstolen og møter med dyktige jurister.

Lagene skal bestå av 3-4 personer, og hvert lag vil få utdelt veilederfirma som bistår med veiledning både på den skriftlige delen og prosedyredelen av konkurransen.

Påmelding skjer på mail til Europastyret på esa@juristforeningen.no innen 9. februar dersom dere ønsker å delta!

 

For oppgaven, regler og mer informasjon sjekk: http://www.eftasurv.int/press–publications/moot-court/2018-moot-court-in-norway.

Informasjon finner dere også på Facebook: https://www.facebook.com/events/196419274247586/