Bli medlem i Juristforeningen!

Rett til å bli medlem i Juristforeningen har studenter ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og fakultetets kandidater.

Medlemskap koster kr 200,- og er livsvarig. Beløpet sparer du raskt inn igjen.

Medlemsfordeler:

Billigere inngang på Juristforeningens arrangementer på Frokostkjelleren, festivalene våre, konserter mv.

Billigere overnatting på Hoppeseter

Adgang til å fremsette forslag på Generalforsamlingen

Tale- og stemmerett på Generalforsamlingen*

Valgbarhet på Generalforsamlingen

* Du må ha vært medlem i minst én uke for å kunne stemme

Slik blir du medlem:

Betal kr 200,- til kontonummer 1503.42.21216

Det er veldig viktig at du skriver navnet ditt i betalingen.

Send mail til medlem@juristforeningen.no med navn og mailadresse.

Du vil få en bekreftelse når medlemskapet er i orden.

Alle nye medlemmer får også et medlemskort som beviser deres medlemskap. Dette medlemskortet må hentes på «Bua», som er naboen til Frokostkjelleren, mandag-torsdag, mellom kl. 12.30 og 13.30.