Generalforsamling Høst 2017

Juristforeningen inviterer herved til vårens generalforsamling, fredag 27. oktober kl. 12:00, Auditorium 13 (Domus Media).

Dagsorden:
Del I (kl. 12:00)
1. Valg av ordstyrer
2. Valg av referent
3. Valg av tellekorps
4. Valg av to medlemmer til å signere protokollen
5. Godkjennelse av innkalling til generalforsamling
6. Godkjennelse av referat for generalforsamlingen V2017
7. Gjennomgang av årsberetninger og regnskap (2017)
8. Gjennomgang av semesterberetninger og økonomisk status (Høst 2017)
9. Lovendringsforslag
10. Vedtaksforslag
11. Annet

Etter Del I blir det lunsj på Bua (Juristforeningens lokaler ved siden av Frokostkjelleren). Vi serverer pizza og cava til alle som deltok på Del I.

Del II (kl. 16:00)
12. Valg av nye tillitsvalgte

Alle deltakere er etter dette invitert til pizza og Halloween-fest på Frokostkjelleren! For de nyinnvalgte vil det være innvielsessermoni på Bua.

Avstemningen avholdes elektronisk, og det er derfor viktig at alle kommer med fulladet telefon. Det kan også være lurt å ta med lader. Det vil bli lagt ut skjøteledninger i lokalet slik at man har mulighet til å lade underveis. Det er også fint om alle kan laste ned appen VOXVOTE, som vi bruker til å stemme.

Les mer om årets Generalforsamling, vervene på valg og hvordan du kan stille til valg her. Hvis du lurer på noe om et understyre eller verv anbefaler vi å ta kontakt med understyret eller valgkomiteen.

 

Still til valg

Dersom du er interessert å stille til valg, er det bare å fylle ut skjema under så skrives du automatisk på valglisten.

Det er ikke bindende å stå på listen, og du må ikke skrive deg på listen for å stille til valg, men det kan være lurt å melde sin interesse i forkant. Siden listen i år er elektronisk er det mulig å melde interesse for alle verv du ønsker å stille til, også verv i samme styre.

SKJEMA FOR Å MELDE INTERESSE – KLIKK HER

 

Valglisten

Lurer du på hvem som har skrevet seg opp valglisten?

Listen oppdaterer seg automatisk hvert femte minutt. Listen åpner seg som pdf-fil.

VALGLISTEN – KLIKK HER