ØLMØTE: EØS-avtalen sett med interne øyne

Juristforeningens Europastyre inviterer til ølmøte på kjellern, med tema «EØS-avtalen sett med interne øyne».

Vi er så heldige å få besøk av Ingunn Skille Jansen som er seniorrådgiver i Rettsavdelingen til Utenriksdepartementet i seksjon for EØS- og handelsrett. Det konkrete temaet blir seksjonens ansvarsområder knyttet til EØS-avtalen, samt karakteren og arten av arbeidet de bedriver.

Seksjon for EØS- og handelsrett arbeider blant annet med generelle, horisontale problemstillinger knyttet til EØS-avtalen, herunder EØS-avtalens virkeområde og institusjonelle spørsmål, og bistår øvrige departementer i saker for EFTAs overvåkingsorgan, EFTA-domstolen og EU-domstolen hvor Norge er involvert eller engasjere seg. I tillegg deltar seksjonen blant annet i arbeidet med oppfølgningen av Brexit og kartleggingen av norske interesser i den forbindelse.

Dette er et tema som er dagsaktuelt uavhengig av studieår, og da spesielt studenter på andreåret. Det vil være mulig å stille spørsmål underveis, samt å nyte en øl eller andre forfriskninger. Vi håper å se så mange som mulig på Frokostkjelleren!

 

Når: 28. april 17:00 -18:00

Hvor: Frokostkjelleren Studentpub

 

Vi minner også om at DU kan stille til valg som medlem av Europastyret. Klikk her for mer informasjon!