Stem på formålet til HumAk 2018

HumAk er jusstudentenes humanitærasksjon, og arrangeres neste gang høsten 2018. Her vil det arrangeres både festival og en innsamlingsaksjon til et veldedig formål. Alle pengene som blir samlet inn samt overskuddet fra festivalen går uavkortet til formålet. Og dette formålet kan du være med å bestemme ved å klikke på linken under!

 

Du kan stemme på ett av disse tre alternativene: 

 

Plan International Norge

Rettshjelp – en menneskerett

Zambia preges av mange og store utfordringer: barneekteskap, overgrep, vold og diskriminering av barn med nedsatt funksjonsevne.

Sammen med Plan International Norge kan HumAk være med å bedre tilgangen til rettshjelp og kvaliteten på rettshjelpen for barn i Zambia. Sammen vil vi gi barn og foreldre gratis rettshjelp og rådgivning. Dette vil oppnås ved å opprette 36 rettighetsklubber og 12 lokale kontorer for rettshjelp, etterutdanne 3 advokatsekretærer, arrangere gratis kurs om rettigheter og distribuere informasjon om barns rettigheter.

 

Flyktninghjelpen

På flukt uten beskyttelse

Til inntekt for Flyktninghjelpen kan HumAk 2018 bidra til fri rettshjelp til mennesker drevet på flukt av den utbredte volden i Honduras. Målet med prosjektet er å hjelpe mennesker i nød ved å sikre deres rettigheter, samt sette fokus på et område som er viet lite oppmerksomhet i det internasjonale samfunn.

I Honduras er befolkningen utsatt for vold og mangel på beskyttelse fra myndighetene. Det er også et land med lite kapasitet til å gi den humanitære hjelpen og beskyttelsen de interne flyktningene trenger.

 

Kirkens Nødhjelp

Rettferdig fordeling av naturressurser

I samarbeid med Kirkens Nødhjelp kan HumAk 2018 være med på å sikre menneskerettigheter i lokalsamfunn rammet av gruvedrift i Sør- Afrika, og sørge for at naturressurser løfter mennesker ut av fattigdom. Sør-Afrika er rikt på naturressurser, men gruvedriften fører til tvangsflytting, helseproblemer og uverdige leveforhold for de som bor rundt gruvene. Prosjektets mål er å sikre at naturressursene kommer befolkningen til gode. Dette vil gjøres i samarbeid med Kirkens Nødhjelp sine samarbeidspartnere; Bench Marks Foundation og Zimbabwe Environmental Law Association (ZELA).

 

Du kan avlegge din stemme ved å klikke på linken under:

https://nettskjema.uio.no/answer/82884.html

 

 

Avstemningen er åpen fram til 26. April