Valgkomiteen

Valgkomiteen arrangerer Juristforeningens Generalforsamling hvert semester og rek rutere kandidater til vervene i foreningen. Valgkomiteen består av erfarne JF-ere som har greie på hva det vil innebære og være tillitsvalgt. Så det er bare å kontakte de hvis du skulle lure på å stille til valg.

 

Du kan lese mer om Generalforsamlingen og å stille til valg her.

 


Valgkomiteen høst 2019

Leder: Erlend Høiby Wikeland

Nestleder: Hallvard Sund

Medarbeideransvarlig: Else Høgås Mohn


Kontaktinformasjon

E-post: valgkomite@juristforeningen.no

Juristforeningen
v/Valgkomiteen
Karl Johansgt. 47
0162 Oslo

Medarbeider? medarbeider@juristforeningen.no