For annonsører


Det er egne forretningsførere for Stud.Jur. som besørger den daglige driften av tidsskriftet gjennom kontakt med annonsører og produksjonen av mønsterbesvarelser (som selges hos JSU).

Dersom du ikke er student ved fakultetet men ønsker å motta Stud.Jur. i posten kan du tegne et abonnement ved å sene en e-post til: forretningsforer@juristforeningen.no


Forretningsførere for Stud.Jur. i 2018/2019

Joachim Haaland (annonsesalg)

Rasmus Nordbø

 


Kontaktinformasjon for annonsører:

E-post: forretningsforer@juristforeningen.no

Telefon: 988 05 401 (Joachim Haaland)

Telefon: 976 10 182 (Rasmus Nordbø)