For annonsører


Det er egne forretningsførere for Stud.Jur. som besørger den daglige driften av tidsskriftet gjennom kontakt med annonsører og produksjonen av mønsterbesvarelser (som selges hos JSU).

Medieinformasjon 2017: medieinfo2017

 


Forretningsførere for Stud.Jur. i 2018

Joachim Haaland (annonsesalg)

Rasmus Nordbø

 


Kontaktinformasjon annonsører

E-post: forretningsforer@juristforeningen.no

Telefon: 988 05 401 (Joachim Haaland)

Telefon: 976 10 182 (Rasmus Nordbø)