Interne styrer


Juristforeningen har en rekke tillitsvalgte som står for den interne driften i foreningen.


Bustyret

Bustyret har det overordnede ansvaret for kontordriften i foreningen, herunder renhold, JF-efekter og booking av Juristforeningens lokaler. Videre arrangerer Bustyret uformelle sosiale aktiviteter i Juristforeningens lokaler.

 

Bustyret vår 2018

Husmor (leder): Andreas Erichsen

Kontoransvarlig: Stian Moen Dahle

Sosialansvarlig: Ellen Waaler

Kontaktinformasjon

E-post: husmor@juristforeningen.no

 


Teknisk gruppe

Teknisk Gruppe forvalter det tekniske lydutstyret foreningen besitter og bistår internt i foreningen ved bruk av utstyret. Juristforeningen gjennom Teknisk Gruppe leier også ut utstyr.  Leie Utstyr? KLIKK HER

 

Teknisk Gruppe Vår 2018

Teknisk sjef: Fredrik Agdestein

Medlem: Sondre Skalleberg

 

Kontaktinformasjon

E-post:  teknisk@juristforeningen.no

 


IKT

IT-sjefen er ansvarlig for drift, vedlikehold og supplering av Juristforeningens IT-utstyr og for drift, oppdatering, vedlikehold og utvikling av Juristforeningens IKT-systemer.

 

IT Høst 2018

Teknisk sjef: Bjørn Sigurdsson

 

Kontaktinformasjon

E-post: ikt@juristforeningen.no

 


Web

Web-sjefen er ansvarlig for drift, oppdatering og vedlikehold av Juristforeningens internettsider.

 

Web 2018

Web-sjef: Axel Hodnefjeld

 

Kontaktinformasjon

E-post: web@juristforeningen.no

Telefon: 450 900 50


Revisorkorpset

Revisorene kontrollerer regnskapsførselen for alle Juristforeningens organer som generalforsamlingen skal godkjenne regnskapet til.

 

Revisorer vår 2018

Revisor: Kristian Bredesen

Revisor: Lill Kristin Ørpen Kalager

Revisor: Linn Elise Rognes

Revisor: Rozá Linn Stér Helmersen

 

Kontaktinformasjon

E-post: revisor@juristforeningen.no