Interne styrer

Juristforeningen har en rekke tillitsvalgte som står for den interne driften i foreningen.


Bustyret

Bustyret har det overordnede ansvaret for kontordriften i foreningen, herunder renhold, JF-efekter og booking av Juristforeningens lokaler. Videre arrangerer Bustyret uformelle sosiale aktiviteter i Juristforeningens lokaler.

Bustyret høst 2021

Husmor (leder): Kristin Eielsen Braadland

Kontoransvarlig: Nasjida Noorestany

Sosialansvarlig: Anna Skeide Edvardsen

Kontaktinformasjon

E-post: husmor@juristforeningen.no


Teknisk gruppe

Teknisk Gruppe forvalter det tekniske lydutstyret foreningen besitter og bistår internt i foreningen ved bruk av utstyret. Juristforeningen gjennom Teknisk Gruppe leier også ut utstyr.  For utleie, kontakt oss på mail.

Teknisk Gruppe 2020

Teknisk sjef: Ane Standal Thoresen

Medlem: Bård Plener Fredriksen

Medlem: Philip Madsen

Kontaktinformasjon

E-post:  teknisk@juristforeningen.no


IKT

IT-sjefen er ansvarlig for drift, vedlikehold og supplering av Juristforeningens IT-utstyr og for drift, oppdatering, vedlikehold og utvikling av Juristforeningens IKT-systemer.

IT vår 2019

Teknisk sjef: Sophia Wulff

Kontaktinformasjon

E-post: ikt@juristforeningen.no


Web

Web-sjefen er ansvarlig for drift, oppdatering og vedlikehold av Juristforeningens internettsider.

Web 2019

Web-sjef: Johanne Geisler

Kontaktinformasjon

E-post: web@juristforeningen.no

Telefon: 480 39 493


Revisorkorpset

Revisorene kontrollerer regnskapsførselen for alle Juristforeningens organer som generalforsamlingen skal godkjenne regnskapet til.

Revisorer høst 2019

Revisor: Elling Fossheim Asplin

Revisor: Jørn H. Hove

Revisor: Sofie Munch-Ellingsen

Revisor: Martha Krogli Brygfjeld

Kontaktinformasjon

E-post: revisor@juristforeningen.no

error: Dette innholdet er beskyttet/Content is protected!