HumAk


HumAk er jusstudentenes humanitæraksjon og arrangeres av Juristforeningens HumAk-styre. HumAk arrangeres annethvert år, og samler hver gang inn penger til et veldedig formål valgt av jusstudentene selv. For å samle inn penger arrangeres det blant annet bokmarked, advokatstafett og bøssedag. I år skal vi for første gang også arrangere et aksjonsløp. I tillegg er det en HumAk-festival med artister og mye annet moro. Alle pengene som blir samlet inn på aksjonen og overskuddet fra festivalen går uavkortet til formålet. Tidligere har pengene blitt gitt til blant annet Plan Norge, Flyktninghjelpen og Røde Kors.

I år vil de innsamlede pengene gå til Plan International Norge og prosjektet Rettshjelp – en menneskerettighet. Formålet med prosjektet er å styrke barns tilgang til rettshjelp i Zambia. Prosjektet skal bidra til å bedre tilgangen til juridisk bistand og bedre kvaliteten på rettshjelpen. Dette skal blant annet realiseres gjennom opprettelsen av rettighetsklubber for barn, 12 lokale kontorer for fri rettshjelp og rådgivning, samt etterutdanning av advokatsekretærer.

 

HumAk arrangeres i september 2018.

 

Viktige datoer:

  • 11-12. juni             hyttetur til Hoppesæter
  • 23.august               aksjonsløp og bokmarked
  • 26.-28. august       danskebåttur
  • 1. september          bøssedag
  • 3.-8. september      HUMAK 2018 – festival

 

Sjekk også ut www.humak.no for mer informasjon. 

 


HumAk-styret 2017-2018

HumAk-sjef: Marie Mo

Økonomiansvarlig: Maja Maria Blegen

Administrasjonssjef: Vilde Vestreng

Arrangementsjef: Håkon Døvik

PR-sjef: Sandra Solbrekke

Fagsjef: Lene Aastad

Bookingsjef: Susanne Eriksen

Aksjonssjef: Sarika Khan

 


Kontaktinformasjon

E-post: humak@juristforeningen.no

Telefon: 920 80 767 (Leder Marie Mo)

Juristforeningen
v/HumAk
Karl Johansgt. 47
0162 Oslo

 


Følg HumAk