HumAk


HumAk er jusstudentenes humanitæraksjon og arrangeres av Juristforeningens HumAk-styre. HumAk arrangeres annethvert år, og samler hver gang inn penger til et veldedig formål valgt av jusstudentene selv. For å samle inn penger arrangeres det blant annet bokmarked, advokatstafett og bøssedag. I 2018 ble det for første gang også arrangere et aksjonsløp, hvilket var veldig gøy og vil bli videreført. Det hele avsluttes med en HumAk-festival med artister og mye annet moro. Alle pengene som blir samlet inn på aksjonen og overskuddet fra festivalen går uavkortet til formålet. Tidligere har pengene blitt gitt til blant annet Plan Norge, Flyktninghjelpen og Røde Kors.

I 2018 ble de innsamlede pengene sendt til Plan International Norge og prosjektet Rettshjelp – en menneskerettighet. Formålet med prosjektet er å styrke barns tilgang til rettshjelp i Zambia. Prosjektet skal bidra til å bedre tilgangen til juridisk bistand og bedre kvaliteten på rettshjelpen. Dette skal blant annet realiseres gjennom opprettelsen av rettighetsklubber for barn, 12 lokale kontorer for fri rettshjelp og rådgivning, samt etterutdanning av advokatsekretærer.

 

HumAk arrangeres neste gang på høsten 2020

 

Sjekk også ut www.humak.no og følg oss på Instagram (humak2020) for mer informasjon. 

 


HumAk-styret 2019/20

HumAk-sjef: Maria Hansteen

Økonomiansvarlig: Solveig Hodnemyr

Administrasjonssjef: Josefine Rødin

Arrangementsjef: Sarujan Mathimaran

PR-sjef: Lars Henrik Hvidsand

Fagsjef: Gunnhild Ø. Stangervåg

Bookingsjef: Vemund Rolstad

Aksjonssjef: Jon-Christian Rynning

 


Kontaktinformasjon

E-post: humak@juristforeningen.no / leder@humak.no

Telefon: 95 80 75 04 (Leder Maria Hansteen)

Juristforeningen
v/HumAk
Karl Johansgt. 47
0162 Oslo

 


Følg HumAk