Fagstyret

Fagstyret har ansvar for en stor del av Juristforeningens faglige tilbud og har som mål å tilby lærerike og spennende aktiviteter tilpasset studentene.

Fagstyret arrangerer hvert år Juristforeningens Prosedyrekonkurranse. Konkurransen går ut på at studenter deltar i fiktive rettsaker i henholdsvis tingrett, lagmansrett og finale for Høyesterettsdommere. Deltakerne blir veiledet av erfarne advokater fra flere av Norges ledende advokatfirmaer. Gjennom konkurransen får studentene en unik mulighet til å benytte jus i praksis!

Samtidig som prosedyrekonkurransen arrangerer Fagstyret Prisoppgaven. Prisoppgaven er en oppgave som blir delt ut en gang i året, med premiering til de beste oppgavene. Den har et høyere nivå enn en vanlig fakultetsoppgave, og det forventes at man følger samme krav til henvisninger og fotnoter som i en juridisk artikkel. Oppgaven er publisert, og du kan lese mer om Prisoppgaven her. 

Gjennom semesteret arrangeres også ølmøter med gode foredragsholdere på Frokostkjelleren. Arrangementet foregår på Frokostkjelleren på kveldstid, og at det er mulig å nyte en øl, eller andre forfriskninger under foredraget. På ølmøtene kommer en dyktig person og holder et foredrag om et interessant tema. Følg med på år facebookside for neste ølmøte.

Mot slutten av hvert semester gir Fagstyret, i samarbeid Wikborg Rein, deg eksamensrettede forelesninger hvor fokus er på de mest sentrale læringskravene fra pensum. Alle forelesningene er gratis og åpne for alle. Dersom du har noen ideér eller ønsker til forelesninger, så send oss gjerne en mail. For nærmere informasjon om forelesingene dette semesteret, følg med på vår facebookside og på forsiden av juristforeningen.no.


Fagstyret høst 2021 – vår 2022

Fagsjef: Nora Vestermo

Økonomiansvarlig: Astrid Klem

PR-sjef: Anne Storberget

Forelesningssjef: Anna Orskaug

Bankettsjef: Victoria Lolland


Kontaktinformasjon

E-post: fagstyret@juristforeningen.no

Faks: 22 85 98 02

Juristforeningen
v/Fagstyret
Karl Johansgt. 47
0162 Oslo


Følg Fagstyret

error: Dette innholdet er beskyttet/Content is protected!