Europastyret

For non-Norwegian speaking students: English version below.

Europastyret er Juristforeningens nyeste understyre og ble opprettet på generalforsamlingen høsten 2014. Bakgrunnen for styret er samarbeidet foreningen inngikk med EFTAs overvåkningsorgan (ESA) på sensommeren samme år. Understyrets oppgave er å arrangere EU- og EØS-rettede forelesninger, samt den helt nye prosedyrekonkurransen på fakultetet: EEA Moot Court Competition. Begge deler gjøres i samarbeid med ESA.

Den første EEA Moot Court Competition ble holdt i Oslo høsten 2015. Premien i 2015 var en tur til Brussel og Luxembourg for å besøke EU og EØS’ viktigste institusjoner, samt deltagelse på workshops, seminarer, lunsjer og diskusjoner. Moot court 2016 ble holdt på Reykjavik. Dette er fordi konkurransen fortsatt er i utvikling og et samarbeid mellom EFTA-statene stadig blir mer viktig.

I starten av høstsemesteret avholdes EEA Moot Court Competition, en prosedyrekonkurranse innen nettopp EU-og EØS-rett. Deltagelse i konkurransen gir verdifull erfaring i internasjonal prosedyreteknikk, og du trenger ikke å være alene: lagene kan bestå av 1 – 4 personer. Konkurransen foregår på engelsk og alle lagene vil få tildelt veiledere (typisk jurister og advokater med bred erfaring innen EU- og EØS-rett). Premiene vil i år som i fjor være av den slag man ikke får for penger, og kvalifiserer til 10 studiepoeng.

 


Europastyret 2020

Leder: Martine Therese Bjørneboe-Øhra

Medlem: Ida Henriette Toftner

 

 


Kontaktinformasjon

E-post: esa@juristforeningen.no.

Juristforeningen
v/Europastyret
Karl Johansgt. 47
0162 Oslo

 


Følg Europastyret

 

 

 


English version

Europastyret and EFTAs Surveillance Authority (ESA) collaborate on EEA Moot Court Competition, a moot court competition in EU and EEA law at the Faculty of Law. Information about the very first competition, held in the fall semester of 2015, can be found here: EEA Moot Court Competition 2015. The Moot of 2016 was held in Reykjavik. This is due to increased focus on international cooperation between the EFTA states.

This years Moot will be held in the start of the spring semester of 2018. The competition equips you with valuable experience and knowledge with guidance from the leading firms on the topic.

Europastyret can be contacted on esa@juristforeningen.no or our facebook page and we are happy to answer any questions you may have.

 

error: Dette innholdet er beskyttet/Content is protected!