Clubstyret

Juristforeningens Clubstyre er arrangørene bak studiestartuken; en uke bestående av en rekke arrangementer for nye studenter den første uken i semesteret.  Målet er å bli kjent både med studiet, miljøet, og andre studenter på jussen. Juristforeningen samarbeider med UiO om arrangementet gjennom Clubstyret.

Clubstyret arrangerer også, i samarbeid med Frokostkjelleren, de største festene gjennom året, herunder blant annet Føllsamling, Hoppeslipp, Juleavslutning, Påskeavslutning, Sommeravslutning, samt Juristforeningens interne arrangementer.

 


Kontordrift og kontortid

Clubstyret har ansvar for den daglige kontordriften i Juristforeningens lokaler. Kontoret vårt er i «Bua» ved siden av Frokostkjelleren. Her kan du blant annet hente medlemskort.

Clubstyret har kontortid tirsdag fra klokken 12.30 – 13.30.

 


Clubstyret vår 2020

Clubsjef: Johannes Aas

Økonomisjef: Teodor Dalseng Hagen

Arrangementssjef: Erik Soriano

PR- og sponsoransvarlig: Kristin Bakkegaard Kvamme

Sekretær: Anna Mesel

Medlemsansvarlig: Anna Arnesen Verhaug

 


Kontaktinformasjon

E-post: clubstyret@juristforeningen.no

Tlf: 41 66 01 91 (Clubsjef)

Juristforeningen
v/Clubstyret
Karl Johansgt. 47
0162 Oslo

 


Følg Clubstyret

error: Content is protected !!