Clubstyret


Juristforeningens Clubstyre er arrangørene bak fadderuken; en uke bestående av en rekke arrangementer for nye studenter den første uken i semesteret.  Målet er å bli kjent både med studiet, miljøet og andre studenter på jussen. Juristforeningen samarbeider med UiO om arrangementet gjennom Clubstyret.

Clubstyret arrangerer også i samarbeid med Frokostkjelleren de største festene gjennom året, herunder blant annet Føllsamling, Hoppeslipp, Juleavslutning, Påskeavslutning, Sommeravslutning, samt Juristforeningens interne arrangementer.

 


Kontordrift og kontortid

Clubstyret har ansvar for den daglige kontordriften i Juristforeningens lokaler. Kontoret vårt er i «Bua» ved siden av Frokostkjelleren. Her kan du blant annet hente medlemskort.

Clubstyret har kontortid tirsdag – torsdag fra klokken 12.30 – 13.30.

 


Clubstyret vår 2018

Clubsjef: Maria Hansteen

Økonomisjef: Sofie Munch-Ellingsen

Medlemsansvarlig: Mohammed Hilli

Arrangementssjef: Martin Bolstad

Sekretær: Julie Lieungh

PR- og sponsorsjef: Edvard Øverlier

 


Kontaktinformasjon

E-post: clubstyret@juristforeningen.no

Tlf: 95 80 75 04 (leder Maria)

Juristforeningen
v/Clubstyret
Karl Johansgt. 47
0162 Oslo

 


Følg Clubstyret