Clubstyret


Juristforeningens Clubstyre er arrangørene bak fadderuken; en uke bestående av en rekke arrangementer for nye studenter den første uken i semesteret.  Målet er å bli kjent både med studiet, miljøet og andre studenter på jussen. Juristforeningen samarbeider med UiO om arrangementet gjennom Clubstyret.

Clubstyret arrangerer også i samarbeid med Frokostkjelleren de største festene gjennom året, herunder blant annet Føllsamling, Hoppeslipp,  Juleavslutning, Påskeavslutning, Sommeravslutning, samt Juristforeningens interne arrangementer.

 


Kontordrift og kontortid

Clubstyret har ansvar for den daglige kontordriften i Juristforeningens lokalert. Kontoret vårt er i «Bua» ved siden av Frokostkjelleren. Her kan du blant annet hente medlemskort.

Clubstyret har kontortid tirsdag – torsdag fra klokken 12.30 – 13.30.

 


Clubstyret vår 2017

Clubsjef: Sofie Kleinhans Krogsæter

Økonomisjef: Julius Aass

Medlemsansvarlig: Vegard Magnus Sevaldsen

Arrangementssjef: Madeleine Østenstad

Sekretær: Paula Nina Laniewska

PR- og sponsorsjef: Yonos Strøm Sönmez

 


Kontaktinformasjon

E-post: clubstyret@juristforeningen.no

Tlf: 22 85 98 24  (i kontortiden) eller 48 42 11 53 (leder Sofie)

Juristforeningen
v/Clubstyret
Karl Johansgt. 47
0162 Oslo

 


Følg Clubstyret