Chorus Mixtus


Chorus Mixtus er studentkoret på Juridisk Fakultet ved Universitetet i Oslo. Du kjenner oss igjen med våre røde strømper, sangerlue og maskotten vår Rex på ryggen.

Choiret ble startet i forbindelse med Justivalen i 1982, jusstudentenes studentfestival, og har vokst seg seg til å bli en tradisjonsrik del av studentlivet ved fakultetet. Vi består i dag av omkring tredve jenter og gutter fra alle deler av jusstudiet.

Chorus Mixtus – Konsert!

I tillegg til å øve hver mandag har vi en konsert i semesteret. Våren 2018 holdt vi tradisjonen tro konsert. 20. april. Der kunne du høre oss synge lystige folketoner, fengende medleyer, sarte ballader, gamle slagere og nye hits.

Hvert semester har vi dessuten opptakstur for nye choirister på Juristforeningens hytte; Hoppeseter, samt at vi deltar på Ukene rundt om i landet, ved de ulike Universitet og Høyskoler.

Det er en hel del annen aktivitet med interne fester og turer som til sammen gjør at Choiret er en særdeles sammensveiset gjeng. Blant annet har vi hver høst en stor Årsmiddag der vi treffer «pensjonerte» choirister, og feirer oss selv.

Hvordan bli med i Chorus Mixtus?

Vi har et offisielt opptak i starten av hvert semester. Opptaket består av en kort samtale og en uformell, svært lite farlig, musikalsk opptaksprøve. Ingen forkunnskaper eller tidligere korerfaring er nødvendig! Det er imidlertid en forutsetning at du er jusstudent.


Booking

Chorus Mixtus tar alle slags oppdrag, og har et variert repertoar med musikk for enhver anledning.

Vi synger mye populærmusikk, men har også innslag fra visefronten, høytidssanger, klassiske stykker og folkemusikk. Én og annen studentervise kan forekomme. Vi er mottagelige for spesielle sangønsker i forbindelse med oppdrag.

I julestriden har vi et eget julerepertoar som passer bra på julebord og andre tilstelninger. For å se semesterets repertoar, klikk her.

Ta kontakt for mer informasjon!

Kontaktinformasjon

E-post: chorusmixtus@juristforeningen.no

Telefon: 942 92 515 (Ådne Sinnes, Vise-Præsident)

Nettside: https://www.lovedata.no/

Juristforeningen v/Chorus Mixtus
Karl Johansgt. 47
0162 Oslo


Chorus Mixtus-styret høsten 2018

Vise-Præsident (leder): Ådne Sinnes

Bobestyrer (økonomiansvarlig): Sofie Munch-Ellingsen

Trediemand (musikalsk ansvarlig): Håkon Jepsen Vegge

Skald (PR- og sponsoransvarlig): Ingrid Karoline Lien

Skabdranker: Tora Elise Mårtensson Aune

 


Følg Chorus Mixtus på Facebook og Instagram: