Påmelding ALD

Påmelding til fagdagen, CV- og jobbsøkerkurs og bedriftspresentasjoner skjer elektronisk (arbeidslivsdagene.no/pamelding) og åpner mandag 29. januar klokken 08:00. […]


Prosedyrekonkurransen 2018

Har du lyst til å anvende jusen i praksis og få en unik anledning til å prøve dine evner for […]EEA Moot Court Competition

Juristforeningen v/ Europastyret arrangerer i samarbeid med EFTAs overvåkningsorgan og fakultetet EEA Moot Court Competition, en prosedyrekonkurranse innen […]