Påmelding ALD

Påmelding til fagdagen, CV- og jobbsøkerkurs og bedriftspresentasjoner skjer elektronisk (arbeidslivsdagene.no/pamelding) og åpner mandag 29. januar klokken 08:00. Programmet og mer informasjon om ALDs ulike arrangementer finnes på ALDs hjemmeside, arbeidslivsdagene.no. Det er begrenset antall plasser, så det anbefales å være ute i god tid for å sikre seg plass […]


Prosedyrekonkurransen 2018

Har du lyst til å anvende jusen i praksis og få en unik anledning til å prøve dine evner for dommere fra tingretten, lagmannsretten og Høyesterett? Da er Prosedyrekonkurransen noe for deg! Prosedyrekonkurransen er en konkurranse som avholdes mellom jusstudenter hvor hvert lag representerer en part. Pensumet for konkurransen er hentet fra […]


EEA Moot Court Competition

Juristforeningen v/ Europastyret arrangerer i samarbeid med EFTAs overvåkningsorgan og fakultetet EEA Moot Court Competition, en prosedyrekonkurranse innen EU- og EØS-rett denne våren. Prosedyrekonkurransen er et arrangement der deltakerne vil få verdifull erfaring i internasjonal prosedyre. Konkurransen er lagt opp slik at deltakerlagene leverer en skriftlig oppgave innen 2. mars, […]