Samarbeidspartnere

Hovedsponsor: Wikborg Rein

Wikborg Rein logoWikborg Rein har i en årrekke vært Juristforeningens hovedsponsor. Som student kan du bli bedre kjent med Wikborg Rein blant annet i fadderuken, på Arbeidslivsdagene og gjennom deres eksamens-relevante forelesninger hvert semester og veiledning i prosedyrekonkurransen.

Wikborg Rein er Norges eneste internasjonale forretningsadvokatfirma. Vi har kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore, Shanghai og Kobe og er til sammen ca. 340 medarbeidere, hvorav 220 er advokater. Vår kultur er inkluderende, vi er preget av mangfold og er i kontinuerlig utvikling. Sist, men ikke minst, er det viktig at våre medarbeidere har en god balanse mellom jobb og privatliv. Les mer på www.wr.no.

 

Andre samarbeidspartnere:

Deloitte Advokatfirma 
Deloitte Advokatfirma AS har siden 2013 vært hovedsamarbeidspartner for festivalen Justivalen.

Advokatfirmaet Haavind
Haavind har i flere år vært hovedsamarbeidspartner for JVL – De juridiske vinterleker som arrangeres hver vinter.

Universitetet i Oslo
1-3-logo-fakulteterJuristforeningen har siden opprettelsen for over 100 år siden samarbeidet tett med Det juridiske fakultet, særlig om fadderuken. ALD-styre har de siste årene samarbeidet med UiOs Karrieresenteret i forbindelse med Arbeidslivsdagene.

Juristforeningen i Bergen
Hvert år arrangerer Juristforeningen i Oslo og i Bergen JVL – De juridiske vinterleker sammen. De ulike juristforeningene i Norden holder i tillegg kontakt
gjennom de nordiske ukene som arrangeres gjennom året.

.

Ønsker dere å samarbeide med Juristforeningen?

Flere av Juristforeningens understyrer deler ut effekter og materiell til studenter ved fakultetet, utgir magasiner med annonseplasser eller har andre muligheter for å profilere ulike aktører overfor jusstudenter i Oslo. Enkelte understyrer er også på utkikk etter en hovedsamarbeidpsartner. Kontaktinfomrasjon til hver enkelt understyre finner du her.

Tidskriftet Stud.Jur. sendes i posten til alle jusstudenter og en rekke aktører innenfor det juridiske miljø. Mer informasjon om å annonsere i Stud.Jur. finner du her.

Hvert år i februar arrangerer Juristforeningen Arbeidslivsdagene der over 70 ulike arbeidsgivere presenterer seg for jusstudenter. Mer informasjon om Arbeidslivsdagene finner du her.