Ordenskollegiet

Ordenskollegiet er, ved siden av Storebror, den eneste av Juristforeningens institusjoner som har sin opprinnelse i vår Grunnlov: Lov om ordenens opprettelse i Juristforeningen av 9. desember 1924.

Ordenskollegiet består av seks personer, som velges for seks semestre. Tre velges på generalforsamling høsten det år det er Staldthing. Tre velges på generelforsamling høsten året etter Staldthing. De ulike verv besettes basert på antall stemmer og internt opprykk.

Kollegiets oppgave består i å avgjøre hvem som skal dekoreres på Hoppeball og Staldthing, og å forestå den seremonielle gjennomføringen av ballene, deriblant ordensutdelingen. Som man vil forstå, er kollegiets oppgaver mer av ideologisk enn praktisk art, og for våre vurderinger og avgjørelser svarer vi kun til Hennes Majestet Hoppen Regina.

Siden Ordenskollegiet er de som sitter lengst i sine verv, og fordi vi hovedsaklig er knyttet til ballene, har vi også en oppgave som bærere av Juristforeningens tradisjoner.

 

Nåværende kollegium

Hanne Horgen
Seremonimester

Rasmus Nordbø
Viceseremonimester

Sondre Røstgård
Fouragemester

Rikke S. Klafstad
Staldknekt

Alexander Kind Petersen
Staldknekt

Fredrik Riise
Staldknekt