Generalforsamling

Hver høst og hver vår samles foreningens medlemmer til det viktigste arrangementet i Juristforeningen. På generalforsamlingen blir regnskap ni tidig gjennomgått, årsberetninger lest opp, lover og vedtak vedtatt og nye tillitsvalgte blir valgt til foreningens mange verv.

På generalforsamlingen stiller alle medlemmer likt, alle har tale- og forslagsrett, men kun de som har vært medlem i mer enn en uke har  stemmerett. Dette er viktig å huske på hvis du kommer på generalforsamling som nytt medlem. Men selv om du ikke får stemme på din første generalforsamling så kan du stille til valg til et av foreningens tillitsverv.

Generalforsamlingen arrangeres av valgkomiteen, de er ansvarlige for gjennomføringen og for å stille kandidater til vervene.

 

Stille til verv på Generalforsamlingen?

Alle som studerer master i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo og er medlem i Juristforeningen kan stille til valg som tillitsvalgt i Juristforeningen. For å stille til valg må du være medlem av Juristforeningen. Valget skjer gjennom anonym stemmegivning fra alle fremmøtte. Alle som er medlem i Juristforeningen har stemmerett. Generelt er det lav terskel og det kreves ingen lang valgtale.

Det vil henges opp valglister på Frokostkjelleren, Bua (Juristforeningens kontor) og på Domus Nova der de som ønsker å stille til valg kan skrive seg opp. Du kan også stille under generalforsamlingen selv om du ikke står på listen, og listen er ikke bindende. Juristforeningen holder infolunsj på Frokostkjelleren i forkant av Generalforsamlingen. Her vil alle Juristforeningens understyrer stå på stand for å svare på det du måtte lure på. Følg med på Facebook og www.juristforeningen.no for informasjon om tidspunkt.

Verv på valg i april
(funksjonstid fra høstsemesteret) 
Verv på valg i oktober
(funksjonstid fra vårsemesteret)
Cabaret Intime: Cabaretsjef, økonomisjef, kunstnerisk ansvarlig, teknisk ansvarlig, PR-ansvarlig og sponsoransvarlig. Formannskapet: Formann, viseformann og skattmester.
ALD-styret: ALD-sjef, messesjef, presentasjonssjef, PR-sjef, magasinsjef og økonomisjef. Justivalstyret/HumAk-styret: Justivalsjef/Humaksjef, økonomisjef, spons- og PR-sjef, bookingsjef, arrangementsjef, administrasjonssjef, fagsjef og aksjonssjef(kun HumAk).
JVL-styret: JVL-sjef, økonomisjef, sponsorsjef, PR-sjef, sportssjef og arrangementssjef. Europastyret: Leder og to medlemmer.

 

Fagstyret: Fagsjef, økonomisjef og 3 medlemmer. Nordisk Gruppe: Internasjonal sekretær, økonomiansvarlig og medlem.
Clubstyret: Clubsjef, økonomisjef, sekretær, medlemsansvarlig, PR-og sponsorsjef og arrangementssjef. Clubstyret: Clubsjef, økonomisjef, sekretær, medlemsansvarlig, PR-og sponsorsjef og arrangementssjef.
Hyttestyret: Bookingsjef, PR- og sponssjef og bilansvarlig. Hyttestyret: Hyttesjef, bilansvarlig og økonomisjef.
Stud.Jur: 3 redaktører Stud.Jur: 3 redaktører
Chorus Mixtus: Vise-President, trædiemann, skald og skapdranker (internvalg) Chorus Mixtus: Bobestyrer, trædiemand, skald og skabdranker (internvalg)
Justitia: Leder, sekretær, kasserer, noteansvarlig, kjellermester og styremedlem (internvalg) Justitia: Sekretær, Noteansvarlig, Kjellermester og styremedlem (internvalg)
Valgkomiteen: Leder og medlemsansvarlig. Valgkomiteen: Leder og medlemsansvarlig.
Bustyret: Husmor, Sosialansvarlig og Kontoransvarlig. Bustyret: Husmor, Sosialansvarlig og Kontoransvarlig.
Tekniske gruppe: 2 medlemmer. Tekniske gruppe: Teknisk-sjef og ett medlem.
Web-sjef IT-sjef
Revisorkorpset: 2 revisorer Revisorkorpset: 2 revisorer
Representant til styret i Stiftelsen Juristforeningens Økonomistyre (SJØ)
Ballsjef

 

Kontaktinformasjon

Spørsmål om generalforsamlingen kan rettes til valgkomite@juristforeningen.no.