Foreningsstyret

Foreningsstyret kontrollerer og gir retningslinjer for den daglige drift av Juristforeningen. Blant annet behandler og godkjenner Foreningsstyret alle budsjetter for Juristforeningens understyrer og aktiviteter. Oppgavene til Foreningsstyret er nærmere regulert i Juristforeningens lover.

Foreningsstyret består av Juristforeningens formann og viseformann,  en tillitsvalgt med mer enn to semestre som tillitsvalgt, en tillitsvalgt med mindre enn to semestre som tillitsvalgt,  en tillitsvalgt med minst ett semester som økonomisansvarlig eller revisor bak seg, to tillitsvalgte og en felles vara. De tillitsvalgte i Foreningsstyret velges av og blant de som er tillitsvalgte i Juristforeningen det semesteret Foreningsstyret skal virke. Valg til foreningsstyret arrangeres av Valgkomiteen i forkant av semesteret styret skal virke.

Foreningsstyret våren 2020

Formann: Ane Standal Thoresen

Viseformann: Liv Reistad Haukaas

Tillitsvalgt: Magnus Baumann

Tillitsvalgt: Teodor Dalseng Hagen

Tillitsvalgt: Nina Norum

Tillitsvalgt: Adrian Leander Skagen

Tillitsvalgt: Live Aasbø

Vara: Andrea Brække

Vara: Elling Fossheim Asplin

Kontaktinformasjon

Spørsmål om Foreningsstyret kan rettes til formann@juristforeningen.no.

error: Dette innholdet er beskyttet/Content is protected!