Foreningsstyret


Foreningsstyret kontrollerer og gir retningslinjer for den daglige drift av Juristforeningen. Blant annet behandler og godkjenner Foreningsstyret alle budsjetter for Juristforeningens understyrer og aktiviteter. Oppgavene til Foreningsstyret er nærmere regulert i Juristforeningens lover.

Foreningsstyret består av Juristforeningens formann og viseformann,  en tillitsvalgt med mer enn to semestre som tillitsvalgt, en tillitsvalgt med mindre enn to semestre som tillitsvalgt,  en tillitsvalgt med minst ett semester som økonomisansvarlig eller revisor bak seg, to tillitsvalgte og en felles vara. De tillitsvalgte i Foreningsstyret velges av og blant de som er tillitsvalgte i Juristforeningen det semesteret Foreningsstyret skal virke. Valg til foreningsstyret arrangeres av Valgkomiteen i forkant av semesteret styret skal virke.

 

Foreningsstyret våren 2018

Formann: Helene Lindblad Walløe

Viseformann: Astrid Eikenes Skorpen

Tillitsvalgt: Rasmus Nordbø

Tillitsvalgt: Mads Rivenæs

Tillitsvalgt: Joachim Haaland

Tillitsvalgt: Ida Flytør

Tillitsvalgt: Marthe Meese Dolmen

Vara: Philip Madsen

 

Kontaktinformasjon

Spørsmål om Foreningsstyret kan rettes til formann@juristforeningen.no.