Foreningsstyret


Foreningsstyret kontrollerer og gir retningslinjer for den daglige drift av Juristforeningen. Blant annet behandler og godkjenner Foreningsstyret alle budsjetter for Juristforeningens understyrer og aktiviteter. Oppgavene til Foreningsstyret er nærmere regulert i Juristforeningens lover.

Foreningsstyret består av Juristforeningens formann og viseformann,  en tillitsvalgt med mer enn to semestre som tillitsvalgt, en tillitsvalgt med mindre enn to semestre som tillitsvalgt,  en tillitsvalgt med minst ett semester som økonomisansvarlig eller revisor bak seg, to tillitsvalgte og en felles vara. De tillitsvalgte i Foreningsstyret velges av og blant de som er tillitsvalgte i Juristforeningen det semesteret Foreningsstyret skal virke. Valg til foreningsstyret arrangeres av Valgkomiteen i forkant av semesteret styret skal virke.

 

Foreningsstyret høsten 2019

Formann: Fredrik Agdestein

Viseformann: Sofie Kleinhans Krogsæter

Tillitsvalgt: Ingvild Ladegård Lockert

Tillitsvalgt: Kristine Koch

Tillitsvalgt: Julius Aass

Tillitsvalgt: Ida Flytør

Tillitsvalgt: Vemund Rolstad

Vara: Jørn Hove

Vara: Daniel Syverstadlien

 

Kontaktinformasjon

Spørsmål om Foreningsstyret kan rettes til formann@juristforeningen.no.