Foreningsstyret

Foreningsstyret kontrollerer og gir retningslinjer for den daglige drift av Juristforeningen. Blant annet behandler og godkjenner Foreningsstyret alle budsjetter for Juristforeningens understyrer og aktiviteter. Oppgavene til Foreningsstyret er nærmere regulert i Juristforeningens lover.

Foreningsstyret består av Juristforeningens formann og viseformann,  en tillitsvalgt med mer enn to semestre som tillitsvalgt, en tillitsvalgt med mindre enn to semestre som tillitsvalgt,  en tillitsvalgt med minst ett semester som økonomisansvarlig eller revisor bak seg, to tillitsvalgte og en felles vara. De tillitsvalgte i Foreningsstyret velges av og blant de som er tillitsvalgte i Juristforeningen det semesteret Foreningsstyret skal virke. Valg til foreningsstyret arrangeres av Valgkomiteen i forkant av semesteret styret skal virke.

 

Foreningsstyret våren 2020

Formann: Ida Marie Gulbrandsen Flytør

Viseformann: Ingvild Ladegård Lockert

Tillitsvalgt: Julius Aass

Tillitsvalgt: Kristine Koch

Tillitsvalgt: Nina Norum

Tillitsvalgt: Sofie Kleinhans Krogsæter

Tillitsvalgt: Vemund Rolstad

Vara: Jørn Hove

Vara: Sofie Munch-Ellingsen

 

Kontaktinformasjon

Spørsmål om Foreningsstyret kan rettes til formann@juristforeningen.no.

error: Content is protected !!