Organisasjon og ledelse


Eneveldig over alle i Juristforeningen står Hennes Majestet den Gulblakke Hoppe; Juristforeningens symbolske leder. Under HMGH, og som hennes stedfortreder, står Storebror/Storesøster.

Under Storebror/Storesøster står Juristforeningens Generalforsamling. Alle medlemmer av Juristforeningen har møte- og stemmerett på generalforsamlingen.

Under Generalforsamlingen står Foreningsstyret som kontrollerer og gir retningslinjer for den daglige drift. Foreningsstyret ledes av Juristforeningens formann og viseformann og består ellers fem tillitsvalgte og én vara.

Formannskapet står for den daglige ledelse av foreningen og representerer formannskapet utad.

Foreningens ulike aktiviteter og arrangementer er organisert i 15 understyrer, i tillegg til interne styrer og verv som bidrar til den daglige drift av foreningen.