Hoppeordenen

Hennes Majestet Den Gulblakke Hoppes Orden (Hoppeordenen) er Juristforeningens høyeste rang.

Hoppeordenen består av tre grader: Storkors, Kommandør og Ridderkors. Flere kjente jurister, deriblant Carsten SmithCarl August Fleischer og Erling Selvig, bærer denne ordenen.

Ordenskollegiet, ledet av Storebror/Storesøster, har ansvaret for at Juristforeningen drives i samsvar med den Gullblakke Hoppes ånd og prinsipper.


Bærere av Storkorset

År Navn
2018 – Benedikte Moltumyr Høgberg
2013 – 2018 Trine-Lise Wilhelmsen
2003 – 2013 Viggo Hagstrøm
1991 – 2003 Peter Lødrup
1982 – 1991 Carsten Smith
1976 – 1982 Hans Petter Lundgaard
1970 – 1976 Torkel Opsal
1958 – 1970 Arne Bech
1946 – 1958 Carl Jacob Arnholm
1925 – 1946 Carl Platou

Kommandører

År Navn Forelesning Devise
2018 Ola Nisja Om voldgift som nisjesport Force majeure, voldgiftssjarmør
2015 Trygve Bergsåker Om eiendomsmeglerens salg av åker og berg Bonus dekanus
Trine-Lise Wilhelmsen Ordenskvinne. Sjørettsgudinne.
2012 Knut Kaasen Kaaseriets dynamiske kunst Studentervenn, Hoppefrend
Erlend Haaskjold Kan man motregne føll mot øl? Prosedyresjarmør
2009 Per Racin Fosmark Forsmak på husfardommen Familierettens dessert
Frede Rognlien Er strukturerte produkter hestehandel? Skriftlærd banknerd
2006 Steinar Tjomsland Rettsikkerheten i Tjomsland – forsvarlig prosess eller Steinar indrejustis? Jeg er i det vesentlige uenig med førstevoternde.
2003 Liv Gjølstad Kan man slutte at vekten av Liv er relevant?
2000 Viggo Hagstrøm Kan man ekte hussopp? Dressmann
Frederik Zimmer Bør det innføres fordelsbeskatning av blondiner? Sølvskatt
1997 Asbjørn Kjønstad
1994 Johan B. Hjort Bør burhøns få p-pillen?
Kirsti Strøm Bull Skjevdeling av ektefeller
1991 Hans M. Michelsen Kan en Bergenser gjøre kort prosess?
Olav Hestenes
Birger Stuevold Lassen
1988 Helge Røstad
Thor Falkanger Om Djupålens seksualliv
1985 Lucy Smith
Ole Steen-Olsen
1982 Carl August Fleischer
Peter Lødrup
1979 Torkel Opsal
1976 Knut Tvedt
Trygve Lange-Nielsen
1973 Carsten Smith
Arne Bech
1970 Hans Petter Lundgaard
Anders Bratholm
1967 Torstein Eckhoff
1964 Olav M. Trovik
1961 Knut Selmer
1958 Anders Jahre
Sjur Brækhus Lavmålet i lovmål
1955 Frede Castberg Hoppen – på den side side og på den andre Frede være med Eder
1952 Johs. Andenæs Springpengenes forhold til Grundlovens § 75 Bonus pater familias – far til fire
Kristen Andersen
1949 Hartvig Gundersen
1946 Dagfinn Dahl
Jens Chr. Hauge
Thomas Sinding
1938 Carl Jacob Arnholm
1931 Arnljot Engh
Fredrik Stang
Ragnar Knoph
Adolf Lindvik

Riddere

År Navn Spørsmål Devise
2018 Hans Petter Graver Dekanat og retorikk

Studentvelferd og historikk

Oddrun Rangsæter Stiller opp når det gjelder

Reddet vår Frokostkjeller

Ola Berg Lande Travel mann har sin fulle hyre

tar seg tid til prosedyre

Niels Kiær Cabaret slår alle Broadways skatter

Man kan aldri bli illikvid på latter

2015 Knut Hodneland Hvilken rett har entrepenøren til frokost i kjellern? Trofast tjener av Jussens Kjeller

rydder opp og penger teller

Herman Bruserud Hva skjer når man tar brusen ut av Bruserud? Entrepriserett til besvær, tvisteløsning til begjær
2012 Bård Tønder Hvilken rettskildemessig vekt har en dom fra Prosedyrekonkurransen? Skaper rett med lyn og torden
Fortjerner plass i Hoppens orden
Ola Øverseth Nisja Er det håp for Peder Ås mot staten? Trofast gamp
prosedyrepamp
2009 Nils Thommessen Hvor går sjarmøretappen i advokatstafetten? Humanitær kommisjonær
Johan Christian Kongsli Er overskuddvæske aktiva eller passiva? Evig ung med bunnløs pung
2008 Terje Kampen
Juridisk Studentutvalg
Teknisk avdeling sentrum
2006 Erlend Haaskjold Bør det vedtas en bedekningslov som gjør skyldners kropp til et beslagbart formuesgode? Stevningsrettet tredjemann, bruker parykk i Engeland.
Geir Woxholt Er Woxholt en sympatierklæring til kortvokste? Selskapelig krabat, veltrent professorat.
2003 Lasse Simonsen Pacta sunt servanda, prekontraktuell panda.
Kristin Normann Vaktbikkje for børsmassen, selskapsdame på Universitetsplassen.
Stiftelsen Frokostkjelleren v/Christopher Helgeby 10 år på ustø føtter, mye øl og dype røtter.
Lars Berge Andersen Turboneger.
2000 Einar Kofoed Bør vindretingen falle inn under Kongens pregogativer? Kongens fokkeslask – Hoppens rabbagast.
Steinar Tjomsland Bør kunsten å dissentere inn i juridisk metodelære? Carstens lille dreng.
Frede Aas Rognlien Er diplomer et negotiabelt dokument? Hoppens diplomat.
Ellen Holager Andenæs Er du politi eller røver? Fra sparkepike til terrorsnut.
1997 Tim Scheie
Knut Kaasen
Liv Gjølstad
Erlend Alstad
1994 Dag Herrem Kjenner’u dommer’n?
Nils Bøckman
Frederik Zimmer
Per Racin Fosmark
Gunnar Martin Kjenner Ti år på plassen uten sokkel
1991 Arne Solem
Erling Selvig
Fru Schiefloe
Viggo Hagstrøm
Jan Helgesen
1988 Erik Boe
Kirsti Strøm Bull
Gunnar Lied
Knut Ro
Gerd Ziegler
1985 Arne Engesæth
Harald Halvorsen
Morten Opstad
Tore Bråthen
1982 Trygve Bergsåker
Hans Kristian Bjerke
Oslo Kommune v/Albert Nordengen
1979 Asbjørn Kjønstad
Knut Farner
Magnus Aarbakke
1976 Ole Steen-Olsen
Alf Nordhus
Arvid Frihagen
Helge Røstad
Lucy Smith
1973 Corpsus Juris
Olav Hestenes
Thor Falkanger
Hans M. Michelsen
1970 Peter Lødrup
Johan B. Hjort
1967 Torkel Opsal
Carl August Fleischer
Elg Elgesem
Christen Large
1964 Ole Lund
Birger Stuevold Lassen
Hans Petter Lundgaard
Helge Jacob Kolrud
Bjørn Bryn
1961 Torstein Eckhoff
Anders Bratholm
Karl Glad
Gunnar Grette
1958 Jon R. Gundersen
Thor Hedberg Devise versa – bli vis pr. vers.
Leif Terje Løddesøl
Carsten Smith
1955 Johnny Elling
Olav M. Trovik Hva er Hoppen uten Hagen?
Ivar Eriksen
Harald Schjoldager
1952 Arne Bech
Rolf Christophersen
Per Løken
Caspar Stephansen
1949 Knut Robberstad Dersom ein mink bryt seg ut or buret sitt og tek til å bita ihel lamb, kva for ein juridisk kategori kjem han inn under då?
Sjur Brækhus Mare Librum – la oss være fri for sjørett
Trygve Lange-Nielsen
Einar Løchen
1946 Knut Tvedt
Johs. Andenæs
Kristen Andersen
Johan Vogt
Reidar Aasgaard
Helge Rognlien
1938 Frede Castberg
Thore Albert Boye
Herman Lie
Thomas Sinding
1933 Carl Jacob Arnholm
Carl Oppen Pedersen
Ole Anthon Jakhelln
1931 Jørgen Grøner
Reidar Soot
Rolf Wilhelm Kaurin
Hartivg Gundersen
1928 Bjarne Didriksen
Adolf Lindvik
Christian B. Busch
Adam Hiorth
John Lyng
1927 Sverre Grette
Arnljot Engh
1926 Per Augdahl
Ragnar Knoph
1925 Albert Wiesner
Christian B. Apenes

error: Dette innholdet er beskyttet/Content is protected!