Samarbeidspartnere


Hovedsponsor: Wikborg Rein

Wikborg Rein har i en årrekke vært Juristforeningens hovedsponsor. Som student kan du bli bedre kjent med Wikborg Rein blant annet i fadderuken, på Arbeidslivsdagene og gjennom deres eksamens-relevante forelesninger hvert semester og veiledning i prosedyrekonkurransen.

Wikborg Rein er Norges eneste internasjonale forretningsadvokatfirma. Vi har kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore, Shanghai og Kobe og er til sammen ca. 340 medarbeidere, hvorav 220 er advokater. Vår kultur er inkluderende, vi er preget av mangfold og er i kontinuerlig utvikling. Sist, men ikke minst, er det viktig at våre medarbeidere har en god balanse mellom jobb og privatliv. Les mer på www.wr.no.

 


Andre samarbeidspartnere

Deloitte Advokatfirma

Deloitte Advokatfirma AS har siden 2013 vært hovedsamarbeidspartner for festivalen Justivalen.

 

Advokatfirmaet Haavind

Haavind har i flere år vært hovedsamarbeidspartner for JVL – De juridiske vinterleker som arrangeres hver vinter.

 

Advokatfirma Ræder 

Ræder har i flere år vært hovedsamarbeidspartner for Hoppeseter, Juristforeningens hytte i Lommedalen.

 

Universitetet i Oslo

Juristforeningen har siden opprettelsen for over 100 år siden samarbeidet tett med Det juridiske fakultet, særlig om fadderuken. ALD-styre har de siste årene samarbeidet med UiOs Karrieresenteret i forbindelse med Arbeidslivsdagene.

 

Juristforeningen i Bergen

Hvert år arrangerer Juristforeningen i Oslo og i Bergen JVL – De juridiske vinterleker sammen. De ulike juristforeningene i Norden holder i tillegg kontakt gjennom de nordiske ukene som arrangeres gjennom året.

 


Ønsker dere å samarbeide med Juristforeningen?

Flere av Juristforeningens understyrer deler ut effekter og materiell til studenter ved fakultetet, utgir magasiner med annonseplasser eller har andre muligheter for å profilere ulike aktører overfor jusstudenter i Oslo. Enkelte understyrer er også på utkikk etter en hovedsamarbeidpsartner. Kontaktinfomrasjon til hver enkelt understyre finner du her.

Tidskriftet Stud.Jur. sendes i posten til alle jusstudenter og en rekke aktører innenfor det juridiske miljø. Mer informasjon om å annonsere i Stud.Jur. finner du her.

Hvert år i februar arrangerer Juristforeningen Arbeidslivsdagene der over 70 ulike arbeidsgivere presenterer seg for jusstudenter. Mer informasjon om Arbeidslivsdagene finner du her.