Kontakt

Postadresse:
Juristforeningen
Postboks 6713 St. Olavs Plass
0130 Oslo

Besøksadresse: 
Vi holder til på «Bua», som er naboen til Frokostkjelleren. Dette ligger i Karl Johans gate 47.

E-post formann Ellen Waaler:
formann@juristforeningen.no

Telefon formann Ellen Waaler:
406 37 911

Henvendelser foretrekkes pr e-post.

 

Kontaktinformasjon Juristforeningens understyrer

Det står kontaktinformasjon til hvert enkelt understyre på deres egen side.

 

Kontaktinformasjon for vanlige spørsmål

Ønsker du å bli medlem? Kontakt Clubstyret via e-post clubstyret@juristforeningen.no.

Jusstudent og ønsker du å være medarbeider? Kontakt medarbeideransvarlig  på e-post medarbeider@juristforeningen.no.

Ønsker ditt firma å delta på Arbeidslivsdagene? Kontakt ALD-styret på e-post arbeidslivsdagene@juristforeningen.no.

Ønsker du å leie Hoppeseter? Kontakt Hyttestyret på e-post hyttestyret@juristforeningen.no.

Ønsker du å leie utstyr eller bistand fra våre teknikere? Kontakt Teknisk gruppe via e-post på tekniskgruppe@juristforeningen.no eller formannskapetformannskapet@juristforeningen.no.

Henvendelser om Juristforeningens nettsteder? Kontakt Websjef på e-post på web@juristforeningen.no.