Interne styrer

Juristforeningen har en rekke tillitsvalgte som står for den interne driften i foreningen.

 

Bustyret

Bustyret har det overordnede ansvaret for kontordriften i foreningen, herunder renhold, JF-efekter og booking av Juristforeningens lokaler. Videre arrangerer Bustyret uformelle sosiale aktiviteter i Juristforeningens lokaler.

 

Bustyret høst 2016

Husmor (leder): Frøydis Helene Ulvåg Rikardsen

Kontoransvarlig: Fredrik Høsteng Rød

Sosialansvarlig: Kine Emilie Helgeneseth

 

Kontaktinformasjon

E-post: husmor@juristforeningen.no

 

Teknisk gruppe

Teknisk Gruppe forvalter det tekniske lydutstyret foreningen besitter og bistår internt i foreningen ved bruk av utstyret. Juristforeningen gjennom Teknisk Gruppe leier også ut utstyr.  Leie Utstyr? KLIKK HER 

 

Teknisk Gruppe vår 2017

Teknisk sjef: Maximilian Skjønsberg

Medlem: Petter Faye Eriksen

Medlem: Morten Holt Zachariassen

 

Kontaktinformasjon

E-post:  teknisk@juristforeningen.no (e-post foretrekkes)

Telefon: 46 77 01 02 (Maximilian Skjønsberg)

 

IKT

IT-sjefen er ansvarlig for drift, vedlikehold og supplering av Juristforeningens IT-utstyr og for drift, oppdatering, vedlikehold og utvikling av Juristforeningens IKT-systemer.

 

IKT 2016

 

Kontaktinformasjon

E-post: ikt@juristforeningen.no

 

Web

Web-sjefen er ansvarlig for drift, oppdatering og vedlikehold av Juristforeningens internettsider.

 

Web høst 2016- vår 2017

Web-sjef: Nora Sandvik Bratheim

 

Kontaktinformasjon

E-post: web@juristforeningen.no

Telefon: 91318331

 

Revisorkorpset 

Revisorene kontrollerer regnskapsførselen for alle Juristforeningens organer som generalforsamlingen skal godkjenne regnskapet til.

 

Revisorer vår 2016

Revisor: Linn Albertsen

Revisor: Oda Skarstad

Revisor: Mari G.Haus

Revisor: Henrik Hvistendahl

 

Kontaktinformasjon

E-post: revisor@juristforeningen.no