Nyheter


Prosedyrekonkurransen 2018

Har du lyst til å anvende jusen i praksis og få en unik anledning til å prøve dine evner for dommere fra tingretten, lagmannsretten og Høyesterett? Da er Prosedyrekonkurransen noe for deg! Prosedyrekonkurransen er en konkurranse som avholdes mellom jusstudenter hvor hvert lag representerer en part. Pensumet for konkurransen er hentet fra […]


EEA Moot Court Competition

Juristforeningen v/ Europastyret arrangerer i samarbeid med EFTAs overvåkningsorgan og fakultetet EEA Moot Court Competition, en prosedyrekonkurranse innen EU- og EØS-rett denne våren. Prosedyrekonkurransen er et arrangement der deltakerne vil få verdifull erfaring i internasjonal prosedyre. Konkurransen er lagt opp slik at deltakerlagene leverer en skriftlig oppgave innen 2. mars, […]


Nyinnvalgte i Juristforeningen

Gratulerer til alle som ble valgt til verv i Juristforeningen på Generalforsamlingen fredag 27. oktober. Under følger en oversikt over hvem som er valgt inn til de forskjellige styrene.     Formannskapet Formann Helene Walløe Viseformann Astrid Eikenes Skorpen Skattmester Berit Aamodt Nordisk Gruppe Internasjonal sekretær Haukur Mar Tomasson Økonomiansvarlig […]


Generalforsamling Høst 2017

Juristforeningen inviterer herved til vårens generalforsamling, fredag 27. oktober kl. 12:00, Auditorium 13 (Domus Media). Dagsorden: Del I (kl. 12:00) 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps 4. Valg av to medlemmer til å signere protokollen 5. Godkjennelse av innkalling til generalforsamling 6. Godkjennelse av […]