Bli med i JF!


Meld din interesse for JF-verv!

Du kan se den foreløpige påmeldingsoversikten her  Oppmelding er uforpliktende, og det er også lov å stille direkte på generalforsamlingen uten å skrive deg opp på denne listen. Loading…  


Arbeidslivsdagene søker medarbeidere

Har du lyst til å være en del av ALD? Nå søker Arbeidslivsdagene medarbeidere til ALD 2018! Som medarbeider får du være med å arrangere ALD hvor arbeidsoppgavene består blant annet i å hjelpe til på messedagen, delta på bedriftspresentasjoner og bidra med å markedsføre ALD. Du vil også få […]


Generalforsamling Høst 2017

Juristforeningen inviterer herved til vårens generalforsamling, fredag 27. oktober kl. 12:00, Auditorium 13 (Domus Media). Dagsorden: Del I (kl. 12:00) 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps 4. Valg av to medlemmer til å signere protokollen 5. Godkjennelse av innkalling til generalforsamling 6. Godkjennelse av […]


Bli medlem i Juristforeningen

Juristforeningens Generalforsamling arrangeres fredag 27. oktober og for å kunne stemme, fremme lovendringsforslag eller stille til valg må du ha vært JF-medlem i en uke. Som JF-medlem får du i tillegg flere fordeler som billigere inngang på arrangementer i regi av JF (f.eks De Juridiske Vinterleker og Justivalen) og billigere overnatting på Hoppeseter. […]