Mønsterbesvarelser

I hvert eneste nummer av Stud.Jur. publiseres det en mønsterbesvarelse; en eksamensbesvarelse som har fått høyeste karakter. Stud.Jur. tilbyr sine tidligere trykte mønsterbesvarelser samlet i egne publikasjoner. Mønsterbesvarelsene står høyt i kurs i studentmassen, og ved å lese mønsterbesvaresler får du innsikt i hva som kreves for å oppnå best mulige resultater.

Mønsterbesvarelsene kommer i to utgaver:

  • En bok for privatrettslige emner (1. og 3. studieår)
  • En bok for offentligrettslige emner (2. og 4. studieår)

Hver bok inneholder over 200 sider med mønsterbesvarelser, eksamensoppgaver og tips om oppgaveskriving av Morten Walløe Tvedt.

Bøkene fås kjøpt hos JSU i Urbygningen, men kan også bestilles per e-post på bestilling@jsu.no. De koster 200,- per stykk, og overskuddet går til Juristforeningen.